Delirium เจ็ม /7

Delirium เจ็ม /7

กระสุน กายภาพ การเวลา ตั้งรับ พื้นที่ สนับสนุน เวทย์ แชนเนล โจมตี ไฟฟ้า
ชื่อ
Blade Blast (16)
เวทย์, พื้นที่, กายภาพ
Second Wind Support (31)
สนับสนุน
ชื่อ
Arcane Cloak (16)
เวทย์, การเวลา, ตั้งรับ, ไฟฟ้า
Archmage Support (31)
ไฟฟ้า, สนับสนุน, เวทย์
Kinetic Bolt (1)
โจมตี, กระสุน
Spellslinger (24)
เวทย์
Stormbind (28)
เวทย์, พื้นที่, แชนเนล, ไฟฟ้า, การเวลา