Delve เจ็ม /9

Delve เจ็ม /9

กระสุน กายภาพ การเวลา ธนู ประชิด พื้นที่ ฟาด ฟาดพื้น มิเนียน วาล์ สนับสนุน สาส์น ออร่า เคลื่อนที่ เคออส เวทย์ แชนเนล โจมตี โทเทม ไฟ ไฟฟ้า
ชื่อ
HolyPathGemConsecrated Path (28)
ไฟ, โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, การเวลา, ฟาดพื้น, ประชิด
HeraldOfLight%20GemHerald of Purity (16)
เวทย์, สาส์น, มิเนียน, การเวลา, กายภาพ
SmiteGemSmite (1)
ไฟฟ้า, โจมตี, พื้นที่, การเวลา, ประชิด, ฟาด, ออร่า
SlamTotemGemVaalVaal Ancestral Warchief (28)
วาล์, โจมตี, โทเทม, พื้นที่, ประชิด, ฟาดพื้น
ชื่อ
HeraldOfAgonyGemHerald of Agony (16)
เวทย์, สาส์น, มิเนียน, เคออส, กายภาพ
VirulentArrowScourge Arrow (28)
โจมตี, กระสุน, แชนเนล, เคออส, ธนู
RainofSporesGemToxic Rain (12)
โจมตี, พื้นที่, เคออส, การเวลา, กระสุน, ธนู
WitherGemSupportWithering Touch Support (38)
เคออส, กายภาพ, โจมตี, สนับสนุน, การเวลา
ชื่อ
HolyRelicSummon Holy Relic (4)
มิเนียน, เวทย์