Essence เจ็ม /3

Essence เจ็ม /3

กายภาพ การเวลา ประชิด พื้นที่ เคออส เวทย์ แชนเนล โจมตี ไฟ
ชื่อ
Blade Flurry (28)
โจมตี, พื้นที่, แชนเนล, กายภาพ, ประชิด
ชื่อ
Blight (1)
เวทย์, เคออส, พื้นที่, แชนเนล, การเวลา
Scorching Ray (12)
เวทย์, ไฟ, การเวลา, แชนเนล