Harbinger เจ็ม /17

Harbinger เจ็ม /17

กระจาย กายภาพ การเวลา ชิ่ง ประชิด พื้นที่ มิเนียน สนับสนุน เคลื่อนที่ เคออส เวทย์ แชนเนล โจมตี ไฟ ไฟฟ้า
ชื่อ
Brutality Support (38)
กายภาพ, สนับสนุน
Chance to Bleed Support (1)
โจมตี, กายภาพ, สนับสนุน
Maim Support (8)
โจมตี, กายภาพ, สนับสนุน
Ruthless Support (1)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี
ชื่อ
Charged Dash (28)
เคลื่อนที่, พื้นที่, แชนเนล, โจมตี, ไฟฟ้า, ประชิด
Deadly Ailments Support (18)
สนับสนุน
Lesser Poison Support (1)
เคออส, สนับสนุน
Onslaught Support (1)
สนับสนุน
Vile Toxins Support (38)
สนับสนุน
ชื่อ
Arcane Surge Support (1)
สนับสนุน, เวทย์, การเวลา
Dark Pact (28)
มิเนียน, เวทย์, พื้นที่, ชิ่ง, เคออส, กระจาย
Decay Support (38)
เคออส, สนับสนุน
Efficacy Support (31)
สนับสนุน, การเวลา
Ignite Proliferation Support (38)
ไฟ, สนับสนุน, พื้นที่
Immolate Support (38)
ไฟ, สนับสนุน
Storm Burst (12)
พื้นที่, เวทย์, ไฟฟ้า, แชนเนล, การเวลา, กายภาพ
Unbound Ailments Support (8)
สนับสนุน