Harvest เจ็ม /11

Harvest เจ็ม /11

กายภาพ การเวลา คำราม ตราเวทย์ น้ำแข็ง ประชิด พื้นที่ ฟาดพื้น สนับสนุน เวทย์ โจมตี ไฟฟ้า
ชื่อ
Ancestral Cry (16)
คำราม, พื้นที่, การเวลา
Earthshatter (12)
โจมตี, พื้นที่, ฟาดพื้น, การเวลา, ประชิด
Fist of War Support (38)
ฟาดพื้น, โจมตี, ประชิด, พื้นที่, สนับสนุน
General's Cry (24)
คำราม, พื้นที่, การเวลา
Intimidating Cry (10)
คำราม, พื้นที่, การเวลา, กายภาพ
Seismic Cry (16)
คำราม, พื้นที่, การเวลา
Urgent Orders Support (31)
คำราม, สนับสนุน
ชื่อ
Arcanist Brand (38)
เวทย์, การเวลา, ตราเวทย์
Penance Brand (28)
เวทย์, พื้นที่, กายภาพ, ไฟฟ้า, การเวลา, ตราเวทย์
Swiftbrand Support (31)
ตราเวทย์, สนับสนุน
Wintertide Brand (12)
เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง, การเวลา, ตราเวทย์