Heist เจ็ม /15

Heist เจ็ม /15

กระสุน กายภาพ การเวลา คำสาป คำแช่ง น้ำแข็ง พื้นที่ มิเนียน สนับสนุน ออกเอง เคออส เวทย์ โจมตี ไฟ ไฟฟ้า
ชื่อ
Sniper's Mark (24)
เวทย์, การเวลา, คำสาป, คำแช่ง
Splitting Steel (1)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, กายภาพ
ชื่อ
Awakened Hextouch Support (72)
ออกเอง, สนับสนุน, คำสาป
Blazing Salvo (12)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ, กระสุน
Crackling Lance (28)
เวทย์, พื้นที่, ไฟฟ้า
Elemental Penetration Support (31)
สนับสนุน
Flame Wall (4)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟ
Frost Shield (34)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, น้ำแข็ง
Hexblast (28)
เวทย์, พื้นที่, เคออส, คำสาป
Hextouch Support (38)
ออกเอง, สนับสนุน, คำสาป
Impending Doom Support (31)
สนับสนุน, คำสาป, เวทย์, พื้นที่, เคออส
Pinpoint Support (31)
สนับสนุน, กระสุน, เวทย์
Predator Support (18)
สนับสนุน, มิเนียน, เวทย์, การเวลา
Sigil of Power (34)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟฟ้า
Void Sphere (34)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, กายภาพ, เคออส