Incursion เจ็ม /11

Incursion เจ็ม /11

กระจาย กับดัก กายภาพ การเวลา น้ำแข็ง ประชิด พื้นที่ ฟาดพื้น วาล์ ออร่า เคออส เวทย์ แชนเนล โจมตี ไฟ ไฟฟ้า
ชื่อ
Vaal Earthquake (28)
วาล์, โจมตี, พื้นที่, การเวลา, ฟาดพื้น, ประชิด
Vaal Impurity of Fire (24)
ออร่า, วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟ
ชื่อ
Explosive Trap (1)
กับดัก, เวทย์, พื้นที่, ไฟ, กายภาพ
Flamethrower Trap (28)
กับดัก, เวทย์, การเวลา, พื้นที่, ไฟ
Seismic Trap (28)
กับดัก, เวทย์, การเวลา, พื้นที่, กายภาพ
Vaal Blade Vortex (12)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, กายภาพ
Vaal Impurity of Ice (24)
ออร่า, วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, น้ำแข็ง
ชื่อ
Lightning Spire Trap (28)
กับดัก, เวทย์, การเวลา, พื้นที่, ไฟฟ้า
Siphoning Trap (10)
กับดัก, เวทย์, การเวลา, พื้นที่, น้ำแข็ง
Vaal Blight (1)
วาล์, เวทย์, เคออส, พื้นที่, การเวลา, กระจาย, แชนเนล
Vaal Impurity of Lightning (24)
ออร่า, วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟฟ้า