Legion เจ็ม /16

Legion เจ็ม /16

กระบวนท่า กายภาพ การเวลา ก้าวพริบตา ตั้งรับ น้ำแข็ง ประชิด พื้นที่ ฟาดพื้น สนับสนุน ออร่า เคลื่อนที่ เดินทาง เวทย์ โจมตี
ชื่อ
BeserkGemBerserk (34)
เวทย์
BladestormGemBladestorm (28)
โจมตี, พื้นที่, การเวลา, ประชิด
BloodSandStanceGemBlood and Sand (4)
เวทย์, กระบวนท่า
ChainStrikeGemChain Hook (12)
โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, ประชิด
BloodSandArmourGemFlesh and Stone (16)
เวทย์, ออร่า, พื้นที่, กระบวนท่า
BloodSandSpearsSkillGemPerforate (1)
กายภาพ, โจมตี, พื้นที่, ฟาดพื้น, ประชิด
PrideAuraGemPride (24)
เวทย์, พื้นที่, ออร่า, กายภาพ
PulverizePulverise Support (31)
พื้นที่, สนับสนุน, ประชิด, โจมตี
RageSupportRage Support (18)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี
ShockwaveShockwave Support (18)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, พื้นที่
QuickGuardGemSteelskin (4)
เวทย์, การเวลา, ตั้งรับ
ชื่อ
CloseCombatClose Combat Support (18)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, การเวลา
QuickDashGemDash (4)
เวทย์, เคลื่อนที่, เดินทาง, ก้าวพริบตา
impaleImpale Support (31)
โจมตี, กายภาพ, สนับสนุน
AccuracyandCriticalChanceAuraPrecision (10)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่
ชื่อ
FrostblinkSkillGemFrostblink (4)
เวทย์, เคลื่อนที่, การเวลา, น้ำแข็ง, เดินทาง, ก้าวพริบตา, พื้นที่