Legion เจ็ม /16

Legion เจ็ม /16

กระบวนท่า กายภาพ การเวลา ก้าวพริบตา ตั้งรับ น้ำแข็ง ประชิด พื้นที่ ฟาดพื้น สนับสนุน ออร่า เคลื่อนที่ เดินทาง เวทย์ โจมตี
ชื่อ
Berserk (34)
เวทย์
Bladestorm (28)
โจมตี, พื้นที่, การเวลา, ประชิด
Blood and Sand (4)
เวทย์, กระบวนท่า
Chain Hook (12)
โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, ประชิด
Flesh and Stone (16)
เวทย์, ออร่า, พื้นที่, กระบวนท่า
Perforate (1)
กายภาพ, โจมตี, พื้นที่, ฟาดพื้น, ประชิด
Pride (24)
เวทย์, พื้นที่, ออร่า, กายภาพ
Pulverise Support (31)
พื้นที่, สนับสนุน, ประชิด, โจมตี
Rage Support (18)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี
Shockwave Support (18)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, พื้นที่
Steelskin (4)
เวทย์, การเวลา, ตั้งรับ
ชื่อ
Close Combat Support (18)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, การเวลา
Dash (4)
เวทย์, เคลื่อนที่, เดินทาง, ก้าวพริบตา
Impale Support (31)
โจมตี, กายภาพ, สนับสนุน
Precision (10)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่
ชื่อ
Frostblink (4)
เวทย์, เคลื่อนที่, การเวลา, น้ำแข็ง, เดินทาง, ก้าวพริบตา, พื้นที่