Metamorph เจ็ม /42

Metamorph เจ็ม /42

กระสุน กายภาพ การเวลา คำสาป ชิ่ง ธนู น้ำแข็ง ประชิด พื้นที่ ฟาด มิเนียน สนับสนุน ออกเอง ออร่า เคออส เวทย์ แชนเนล โจมตี โทเทม ไฟ ไฟฟ้า
ชื่อ
Awakened Added Fire Damage Support (72)
ไฟ, กายภาพ, สนับสนุน
Awakened Ancestral Call Support (72)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, ฟาด
Awakened Brutality Support (72)
กายภาพ, สนับสนุน
Awakened Burning Damage Support (72)
ไฟ, สนับสนุน
Awakened Fire Penetration Support (72)
ไฟ, สนับสนุน
Awakened Generosity Support (72)
สนับสนุน, ออร่า
Awakened Melee Physical Damage Support (72)
ประชิด, กายภาพ, สนับสนุน, โจมตี
Awakened Melee Splash Support (72)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, ฟาด, พื้นที่
Awakened Multistrike Support (72)
โจมตี, ประชิด, สนับสนุน
Ballista Totem Support (8)
ธนู, กระสุน, สนับสนุน, โทเทม
Awakened Elemental Damage with Attacks Support
ชื่อ
Arrow Nova Support (8)
ธนู, โจมตี, สนับสนุน, กระสุน
Artillery Ballista (28)
โจมตี, โทเทม, พื้นที่, ไฟ, กระสุน, ธนู
Awakened Added Cold Damage Support (72)
น้ำแข็ง, สนับสนุน
Awakened Arrow Nova Support (72)
ธนู, โจมตี, สนับสนุน, กระสุน
Awakened Cast On Critical Strike Support (72)
สนับสนุน, เวทย์, ออกเอง
Awakened Chain Support (72)
สนับสนุน, ชิ่ง, กระสุน
Awakened Cold Penetration Support (72)
น้ำแข็ง, สนับสนุน
Awakened Deadly Ailments Support (72)
สนับสนุน
Awakened Fork Support (72)
สนับสนุน, กระสุน
Awakened Greater Multiple Projectiles Support (72)
สนับสนุน, กระสุน
Awakened Swift Affliction Support (72)
สนับสนุน, การเวลา
Awakened Vicious Projectiles Support (72)
กระสุน, โจมตี, กายภาพ, เคออส, สนับสนุน
Awakened Void Manipulation Support (72)
เคออส, สนับสนุน
Barrage Support (38)
ธนู, โจมตี, สนับสนุน, กระสุน
Ensnaring Arrow (16)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, ธนู
Greater Volley Support (38)
สนับสนุน, กระสุน
Shrapnel Ballista (4)
โจมตี, กระสุน, โทเทม, กายภาพ, ธนู
ชื่อ
Awakened Added Chaos Damage Support (72)
เคออส, สนับสนุน
Awakened Added Lightning Damage Support (72)
ไฟฟ้า, สนับสนุน
Awakened Blasphemy Support (72)
สนับสนุน, คำสาป, ออร่า
Awakened Cast While Channelling Support (72)
สนับสนุน, แชนเนล, เวทย์, ออกเอง
Awakened Controlled Destruction Support (72)
เวทย์, สนับสนุน
Awakened Elemental Focus Support (72)
สนับสนุน
Awakened Lightning Penetration Support (72)
ไฟฟ้า, สนับสนุน
Awakened Minion Damage Support (72)
สนับสนุน, มิเนียน
Awakened Spell Cascade Support (72)
พื้นที่, เวทย์, สนับสนุน
Awakened Spell Echo Support (72)
เวทย์, สนับสนุน
Awakened Unbound Ailments Support (72)
สนับสนุน
Awakened Unleash Support (72)
เวทย์, สนับสนุน
Awakened Curse On Hit Support
Awakened Increased Area of Effect Support