Perandus เจ็ม /12

Perandus เจ็ม /12

กับดัก กายภาพ การเวลา ชิ่ง ทุ่นระเบิด น้ำแข็ง ประชิด พื้นที่ ฟาด ฟาดพื้น มิเนียน สนับสนุน เวทย์ โกเลม โจมตี โทเทม ไฟฟ้า
ชื่อ
AncestorTotemAncestral Protector (4)
โจมตี, โทเทม, ประชิด, ฟาด
QuakeSlamEarthquake (28)
โจมตี, พื้นที่, การเวลา, ฟาดพื้น, ประชิด
RockGolemSummon Stone Golem (34)
มิเนียน, เวทย์, โกเลม, กายภาพ
ShockwaveSlamSunder (12)
โจมตี, พื้นที่, ฟาดพื้น, ประชิด
ชื่อ
TrapCooldownRecoveryAdvanced Traps Support (31)
กับดัก, สนับสนุน
ClusterTrapCluster Traps Support (38)
กับดัก, สนับสนุน
IceTrapRuneIce Trap (28)
กับดัก, เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง
ชื่อ
ElementalFocusElemental Focus Support (18)
สนับสนุน
FrostBombFrost Bomb (4)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, น้ำแข็ง
MinefieldMinefield Support (38)
สนับสนุน, ทุ่นระเบิด
StormCloudGemOrb of Storms (4)
ไฟฟ้า, เวทย์, การเวลา, พื้นที่, ชิ่ง
LightningGolemSummon Lightning Golem (34)
ไฟฟ้า, มิเนียน, เวทย์, โกเลม