Perandus เจ็ม /12

Perandus เจ็ม /12

กับดัก กายภาพ การเวลา ชิ่ง ทุ่นระเบิด น้ำแข็ง ประชิด พื้นที่ ฟาด ฟาดพื้น มิเนียน สนับสนุน เวทย์ โกเลม โจมตี โทเทม ไฟฟ้า
ชื่อ
Ancestral Protector (4)
โจมตี, โทเทม, ประชิด, ฟาด
Earthquake (28)
โจมตี, พื้นที่, การเวลา, ฟาดพื้น, ประชิด
Summon Stone Golem (34)
มิเนียน, เวทย์, โกเลม, กายภาพ
Sunder (12)
โจมตี, พื้นที่, ฟาดพื้น, ประชิด
ชื่อ
Advanced Traps Support (31)
กับดัก, สนับสนุน
Cluster Traps Support (38)
กับดัก, สนับสนุน
Ice Trap (28)
กับดัก, เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง
ชื่อ
Elemental Focus Support (18)
สนับสนุน
Frost Bomb (4)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, น้ำแข็ง
Minefield Support (38)
สนับสนุน, ทุ่นระเบิด
Orb of Storms (4)
ไฟฟ้า, เวทย์, การเวลา, พื้นที่, ชิ่ง
Summon Lightning Golem (34)
ไฟฟ้า, มิเนียน, เวทย์, โกเลม