Prophecy เจ็ม /5

Prophecy เจ็ม /5

กระจาย กระสุน กายภาพ การเวลา น้ำแข็ง ประชิด พื้นที่ ฟาดพื้น มิเนียน เคออส เวทย์ โจมตี โทเทม
ชื่อ
Ancestral Warchief (28)
โจมตี, โทเทม, พื้นที่, ฟาดพื้น, ประชิด
ชื่อ
Lacerate (12)
โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
ชื่อ
Frostbolt (1)
เวทย์, กระสุน, น้ำแข็ง
Spirit Offering (12)
มิเนียน, เวทย์, การเวลา, เคออส
Vortex (28)
เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง, การเวลา, กระจาย