Synthesis เจ็ม /12

Synthesis เจ็ม /12

กระสุน กายภาพ การเวลา คำสาป พื้นที่ สนับสนุน ออกเอง ออร่า เคออส เวทย์ แชนเนล โทเทม ไฟ ไฟฟ้า
ชื่อ
Holy Flame Totem (4)
โทเทม, เวทย์, กระสุน, ไฟ, แชนเนล, กายภาพ
ชื่อ
Bane (24)
เคออส, ออกเอง, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, คำสาป
Divine Ire (28)
ไฟฟ้า, เวทย์, พื้นที่, แชนเนล, กายภาพ
Energy Leech Support (31)
สนับสนุน
Infused Channelling Support (4)
สนับสนุน, แชนเนล, การเวลา
Intensify Support (31)
พื้นที่, เวทย์, สนับสนุน
Malevolence (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่
Purifying Flame (1)
ไฟ, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, กายภาพ
Soulrend (28)
เคออส, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, กระสุน
Unleash Support (38)
เวทย์, สนับสนุน
Wave of Conviction (16)
ไฟ, ไฟฟ้า, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, กายภาพ
Zealotry (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่