Talisman เจ็ม /13

Talisman เจ็ม /13

กระสุน กายภาพ การเวลา คำสาป ธนู พื้นที่ สนับสนุน ออร่า เคออส เวทย์ แชนเนล โจมตี โทเทม ไฟ ไฟฟ้า
ชื่อ
SpinningEtherealBladesGemBlade Vortex (12)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, กายภาพ
RainOfBladesBladefall (28)
เวทย์, พื้นที่, กายภาพ, การเวลา
BlastRainGemBlast Rain (28)
ไฟ, โจมตี, พื้นที่, กระสุน, ธนู
ShrapnelShotGalvanic Arrow (1)
ไฟฟ้า, โจมตี, กระสุน, พื้นที่, ธนู
PoisonPoison Support (31)
เคออส, สนับสนุน
CrossBowTotemGemSiege Ballista (12)
โจมตี, กระสุน, โทเทม, ธนู
SupportRapidDecayGemSwift Affliction Support (31)
สนับสนุน, การเวลา
VoidManipulationVoid Manipulation Support (8)
เคออส, สนับสนุน
ชื่อ
AurifyBlasphemy Support (31)
สนับสนุน, คำสาป, ออร่า
ContagionGemContagion (4)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, เคออส
ControlledDestructionGemControlled Destruction Support (18)
เวทย์, สนับสนุน
SiphonGemEssence Drain (12)
เวทย์, กระสุน, การเวลา, เคออส, พื้นที่
WitherGemWither (10)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, เคออส, แชนเนล