Talisman เจ็ม /13

Talisman เจ็ม /13

กระสุน กายภาพ การเวลา คำสาป ธนู พื้นที่ สนับสนุน ออร่า เคออส เวทย์ แชนเนล โจมตี โทเทม ไฟ ไฟฟ้า
ชื่อ
Blade Vortex (12)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, กายภาพ
Bladefall (28)
เวทย์, พื้นที่, กายภาพ, การเวลา
Blast Rain (28)
ไฟ, โจมตี, พื้นที่, กระสุน, ธนู
Galvanic Arrow (1)
ไฟฟ้า, โจมตี, กระสุน, พื้นที่, ธนู
Poison Support (31)
เคออส, สนับสนุน
Siege Ballista (12)
โจมตี, กระสุน, โทเทม, ธนู
Swift Affliction Support (31)
สนับสนุน, การเวลา
Void Manipulation Support (8)
เคออส, สนับสนุน
ชื่อ
Blasphemy Support (31)
สนับสนุน, คำสาป, ออร่า
Contagion (4)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, เคออส
Controlled Destruction Support (18)
เวทย์, สนับสนุน
Essence Drain (12)
เวทย์, กระสุน, การเวลา, เคออส, พื้นที่
Wither (10)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, เคออส, แชนเนล