Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

เจ็ม

Cleave
โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
ความกว้าง: 20
เลเวล: 1–20
เวลาในการร่าย: 1 วินาที
มานาที่ใช้: 6
ความเร็วการโจมตี: 80% ของค่าเริ่มต้น
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: (125–170)%
ต้องการ เลเวล 1
ตัวละครเหวี่ยงอาวุธ (หรืออาวุธทั้งสองถ้าใช้อาวุธคู่) เป็นวงโค้งไปทางเป้าหมาย สร้างความเสียหายให้กับมอนสเตอร์ในพื้นที่ด้านหน้า ต้องใช้กับ ขวาน หรือ ดาบ เท่านั้น
Per 1% Quality:
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 0.5%
สร้างความเสียหาย (125–170)% ของพลังโจมตีพื้นฐาน
เมื่อถืออาวุธคู่,สร้างความเสียหาย 60% รวมจากแต่ละข้างของอาวุธ
รัศมี +(0–6)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (2–75) ถึง (3–113) ให้กับการโจมตี
ใส่ในรูของไอเทมที่มีสีตรงกันเพื่อรับสกิล สามารถถอดออกได้ด้วยการคลิกขวา Cleave

Cleave /1

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
Overwhelming Odds Crimson Jewel
ต้องการ เลเวล: 20
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (10–15)%
ถ้ามี Strength ในรัศมีครบ 40 หน่วย: จะทำให้ Cleave มอบบัฟ Fortify ตอนปะทะ
ถ้ามี Strength ในรัศมีครบ 40 หน่วย: Cleave จะมีรัศมี +1 ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้หนึ่งตัว
สูงสุดไม่เกิน +10
local_jewel_effect_base_radius [1200]
(Fortify ลดความเสียหายที่ได้รับลง 20% จากการโจมตี)

Overwhelming Odds
DropLevel1
BaseTypeCleave
Classหินสกิลใช้งาน
Weaponดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ,
TargetTypesEnemy, Ground
ActiveTypeAttack, Area, Melee, AttackCanRepeat, PhysicalSkill, Type53
Quest Reward
Actตัวละครภารกิจสำเร็จ
1DuelistEnemy at the Gate
Quest Vendor
ตัวละครNPCภารกิจสำเร็จ
MarauderNessaEnemy at the Gate
DuelistNessaEnemy at the Gate
RangerNessaEnemy at the Gate
ScionNessaEnemy at the Gate
Lilly RothThe Lord's Labyrinth
SiosaA Fixture of Fate
Implicit
เมื่อถืออาวุธคู่,สร้างความเสียหาย 60% รวมจากแต่ละข้างของอาวุธ
is_area_damage
skill_double_hits_when_dual_wielding
console_skill_dont_chase
มานาที่ใช้: 6
Level Effect
เลเวลต้องการ เลเวลStrengthDexterityBase Damageรัศมี +Xเสริมความเสียหาย กายภาพ 2 ถึง 3 ให้กับการโจมตีประสบการณ์
1164125%02, 370
2275127.4%02, 3308
34106129.7%13, 41,554
47149132.1%14, 66,667
5111913134.5%15, 826,047
6162617136.8%27, 1149,725
7203121139.2%29, 1395,714
8243625141.6%211, 17169,595
9284129143.9%314, 20283,759
10324732146.3%316, 25453,996
11365236148.7%320, 30703,128
12405740151.1%424, 351,061,223
13446343153.4%428, 422,065,870
14486847155.8%433, 492,507,110
15527351158.2%539, 585,798,936
16567954160.5%545, 6815,083,919
17608458162.9%552, 7927,792,735
18648962165.3%661, 9143,869,739
19679365167.6%668, 102242,081,556
20709767170%675, 113
2172172.4%781, 122
2274174.7%787, 130
2376177.1%793, 140
2478179.5%8100, 150
2580181.8%8107, 160
2682184.2%8114, 172
2784186.6%9123, 184
2886188.9%9131, 197
2988191.3%9140, 210
3090193.7%10150, 224
3191194.9%10155, 232
3292196.1%10160, 240
3393197.2%10165, 248
3494198.4%10171, 256
3595199.6%10176, 265
3696200.8%11182, 273
3797202%11188, 282
3898203.2%11194, 292
3999204.3%11201, 301
40100205.5%11207, 311

หมวก /1145

เลเวลModDrop Rate
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Cleave 25%หมวก(0.1%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Cleave 40%หมวก(0.1%)
The Merciless LabyrinthCleave เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%หมวก(0.1%)
The Eternal LabyrinthCleave เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15%หมวก(0.1%)
The Merciless Labyrinthเพิ่ม Area of Effect ให้ Cleave 8% หมวก(0.1%)
The Eternal Labyrinthเพิ่ม Area of Effect ให้ Cleave 12% หมวก(0.1%)