Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

เจ็ม

Feeding Frenzy Support
สนับสนุน, มิเนียน, การเวลา
เลเวล: 1–20
ตัวคูณมานา: 130%
ต้องการ เลเวล 31
ใช้เสริมสกิลที่สร้างมิเนียน
Per 1% Quality:
ระยะเวลาเริ่มต้นของสถานะ รุมเขมือบ คือ 0.05 วินาที
เมื่อมิเนียนจากสกิลที่ถูกเสริมปะทะศัตรู จะมีโอกาส 25% ที่จะมอบสถานะ รุมเขมือบ ให้แก่คุณ
มิเนียนจากสกิลที่ถูกเสริม จะเพิ่มความเสียหาย อีก (15–24)% ขณะที่อยู่ในสถานะ รุมเขมือบ
ระยะเวลาเริ่มต้นของสถานะ รุมเขมือบ คือ (4–5.9) วินาที
มิเนียนจากสกิลที่ถูกเสริม จะก้าวร้าว
นี่คือเจมสนับสนุน โดยตัวมันเองจะไม่สามารถทำอะไรได้ แต่มันจะส่งผลกับเจมที่เชื่อมต่อกันในไอเทมของคุณ จงใส่มันไว้ในไอเท็มที่มีรูเชื่อมต่อกันกับสกิลใช้งานของคุณเพื่อเพิ่มความสามารถ สามารถถอดออกได้ด้วยการคลิกขวา Feeding Frenzy Support
DropLevel31
BaseTypeFeeding Frenzy Support
Classหินสกิลเสริม
AllowTypeCreatesMinion
AddedTypeDuration
Quest Reward
Actตัวละครภารกิจสำเร็จ
3WitchA Fixture of Fate
3TemplarA Fixture of Fate
Quest Vendor
ตัวละครNPCภารกิจสำเร็จ
WitchClarissaA Fixture of Fate
TemplarClarissaA Fixture of Fate
ScionClarissaA Fixture of Fate
Lilly RothThe Lord's Labyrinth
SiosaA Fixture of Fate
Implicit
เมื่อมิเนียนจากสกิลที่ถูกเสริมปะทะศัตรู จะมีโอกาส 25% ที่จะมอบสถานะ รุมเขมือบ ให้แก่คุณ
มิเนียนจากสกิลที่ถูกเสริม จะก้าวร้าว
ตัวคูณมานา: 130%
Level Effect
เลเวลต้องการ เลเวลIntelligenceมิเนียนจากสกิลที่ถูกเสริม จะเพิ่มความเสียหาย อีก 15% ขณะที่อยู่ในสถานะ รุมเขมือบระยะเวลาเริ่มต้นของสถานะ รุมเขมือบ คือ 4 วินาทีประสบการณ์
13152154285,815
23456154.1252,595
33659164.2314,394
43862164.3388,734
54065174.4477,437
64268174.5583,786
74471184.6710,359
84674184.71,355,511
94877194.81,138,877
105080194.91,368,233
1152832051,638,338
125486205.11,956,648
135689215.23,655,184
145892215.33,017,327
156095225.47,720,126
166298225.515,058,455
1764101235.625,964,218
1866104235.762,460,771
1968107245.8211,508,743
2070110245.9
2172256
2274256.1
2376266.2
2478266.3
2580276.4
2682276.5
2784286.6
2886286.7
2988296.8
3090296.9
3191306.95
3292307
3393307.05
3494307.1
3595317.15
3696317.2
3797317.25
3898317.3
3999327.35
40100327.4