Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

เจ็ม

Perforate
โจมตี, พื้นที่, ประชิด
เลเวล: 1–20
เวลาในการร่าย: 1 วินาที
มานาที่ใช้: 6
ความเร็วการโจมตี: 80% ของค่าเริ่มต้น
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: (140–196)%
ต้องการ เลเวล 1
ฟาดพื้นด้วยอาวุธของคุณทำให้เกิดหอกทิ่มแทงออกมาจากพื้น ออกเหล่านี้จะโจมตีพื้นที่เป้าหมายหลายครั้งในระหว่างที่คุณอยู่ในกระบวนท่าโลหิต และจะโจมตีออกไปรอบๆกินบริเวณกว้างในขณะที่คุณอยู่ในกระบวนท่าวาลุกา จะต้องใช้กับดาบหรือขวาน โดยเริ่มต้นนั้นคุณจะอยู่ในกระบวนท่าโลหิต
Per 1% Quality:
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 0.5%
สร้างความเสียหาย (140–195.9)% ของพลังโจมตีพื้นฐาน
สร้างหนาม 6 จุด
ลดความเสียหาย อีก 65% ขณะอยู่ในกระบวนท่า โลหิต
ใส่ในรูของไอเทมที่มีสีตรงกันเพื่อรับสกิล สามารถถอดออกได้ด้วยการคลิกขวา Perforate
DropLevel1
BaseTypePerforate
Classหินสกิลใช้งาน
Weaponดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ,
TargetTypesEnemy, Ground
ActiveTypeAttack, Hit, Area, Melee, AttackCanRepeat
Quest Reward
Actตัวละครภารกิจสำเร็จ
1DuelistEnemy at the Gate
Quest Vendor
ตัวละครNPCภารกิจสำเร็จ
MarauderNessaEnemy at the Gate
DuelistNessaEnemy at the Gate
RangerNessaEnemy at the Gate
ScionNessaEnemy at the Gate
Lilly RothThe Lord's Labyrinth
SiosaA Fixture of Fate
Implicit
สร้างหนาม 6 จุด
ลดความเสียหาย อีก 65% ขณะอยู่ในกระบวนท่า โลหิต
is_area_damage
มานาที่ใช้: 6
Level Effect
เลเวลต้องการ เลเวลStrengthDexterityBase Damageประสบการณ์
1164140%70
2275142.9%308
34106145.9%1,554
47149148.8%6,667
5111913151.8%26,047
6162617154.7%49,725
7203121157.6%95,714
8243625160.6%169,595
9284129163.5%283,759
10324732166.5%453,996
11365236169.4%703,128
12405740172.3%1,061,223
13446343175.3%2,065,870
14486847178.2%2,507,110
15527351181.2%5,798,936
16567954184.1%15,083,919
17608458187%27,792,735
18648962190%43,869,739
19679365192.9%242,081,556
20709767195.9%
2172198.8%
2274201.7%
2376204.7%
2478207.6%
2580210.6%
2682213.5%
2784216.4%
2886219.4%
2988222.3%
3090225.3%
3191225.3%
3292228.2%
3393231.1%
3494234.1%
3595237%
3696240%
3797242.9%
3898245.8%
3999248.8%
40100251.7%

หมวก /1145

เลเวลModDrop Rate
The Merciless LabyrinthPerforate สร้างหนาม +1 จุดหมวก(0.1%)
The Eternal LabyrinthPerforate สร้างหนาม +2 จุดหมวก(0.1%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Perforate 14%หมวก(0.1%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Perforate 20%หมวก(0.1%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Perforate 25%หมวก(0.1%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Perforate 40%หมวก(0.1%)