Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

เจ็ม

Pride
เวทย์, พื้นที่, ออร่า, กายภาพ
เลเวล: 1–20
เวลาในการร่าย: ทันที
เวลาคูลดาวน์: 1.2 วินาที
มานาสำรอง: 50%
ต้องการ เลเวล 24
เปิดออร่าที่จะทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ได้รับความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้นอีก
Per 1% Quality:
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 2%
ศัตรูที่อยู่ใกล้จะ ได้รับความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้น อีก อย่างน้อย (15–19)%
ระหว่างที่ศัตรูอยู่ในผลของออร่า ค่านี้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น (30–39)% ภายใน 4 วินาทีใน
รัศมี +(0–10)
ใส่ในรูของไอเทมที่มีสีตรงกันเพื่อรับสกิล สามารถถอดออกได้ด้วยการคลิกขวา Pride
DropLevel24
BaseTypePride
Classหินสกิลใช้งาน
TargetTypesAny
ActiveTypeSpell, Buff, Area, ManaCostReserved, ManaCostPercent, SkillCanTotem, Type27, PhysicalSkill, Aura, AuraDebuff, Instant, AreaSpell, CanHaveBlessing
Quest Reward
Actตัวละครภารกิจสำเร็จ
3MarauderLost in Love
3DuelistLost in Love
Quest Vendor
ตัวละครNPCภารกิจสำเร็จ
MarauderClarissaLost in Love
WitchClarissaLost in Love
TemplarClarissaLost in Love
DuelistClarissaLost in Love
RangerClarissaLost in Love
ShadowClarissaLost in Love
ScionClarissaLost in Love
Lilly RothThe Lord's Labyrinth
SiosaA Fixture of Fate
Implicit
base_deal_no_damage
มานาสำรอง: 50%
Level Effect
เลเวลต้องการ เลเวลStrengthศัตรูที่อยู่ใกล้จะ ได้รับความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้น อีก อย่างน้อย 15%
ระหว่างที่ศัตรูอยู่ในผลของออร่า ค่านี้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น 30% ภายใน 4 วินาทีใน
รัศมี +Xประสบการณ์
1245815, 300118,383
2276415, 301175,816
3307015, 311254,061
4337715, 312359,090
5368316, 322498,508
6398916, 323682,057
7429516, 333921,777
84510216, 3341,727,879
94810817, 3441,138,877
105011217, 3451,368,233
115211617, 3551,638,338
125412117, 3561,956,648
135612518, 3663,655,184
145812918, 3673,017,327
156013318, 3777,793,914
166213718, 37815,206,031
176414219, 38826,185,582
186614619, 38962,755,923
196815019, 399211,877,683
207015419, 3910
217220, 4010
227420, 4011
237620, 4111
247820, 4112
258021, 4212
268221, 4213
278421, 4313
288621, 4314
298822, 4414
309022, 4415
319122, 4515
329222, 4515
339322, 4615
349422, 4616
359522, 4716
369623, 4716
379723, 4816
389823, 4817
399923, 4917
4010023, 4917

หมวก /1145

เลเวลModDrop Rate
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Pride 10%หมวก(0.1%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Pride 15%หมวก(0.1%)

Watcher's Eye

Description
มีโอกาส (8–12)% ที่จะสร้างความเสียหายสองเท่า ขณะใช้ Pride
การปะทะของคุณทำให้ติดสถานะ ข่มขู่ เป็นเวลา 4 วินาที ถ้าคุณใช้ Pride
เพิ่มความเสียหาย โจมตี กายภาพ (40–60)% ขณะใช้ Pride
มีโอกาส 25% ที่จะสร้างสถานะ ทิ่มแทง เมื่อปะทะศัตรูด้วยการโจมตี ขณะใช้ Pride
สถานะ ทิ่มแทง ที่คุณสร้างจะอยู่ได้นานขึ้น 2 ครั้งขณะใช้ Pride