Pride
เวทย์, พื้นที่, ออร่า, กายภาพ
เลเวล: 1–20
เวลาในการร่าย: ทันที
เวลาคูลดาวน์: 1.2 วินาที
มานาสำรอง: 50%
ต้องการ เลเวล 24
เปิดออร่าที่จะทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ได้รับความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้นอีก
Per 1% Quality:
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 2%
ศัตรูที่อยู่ใกล้จะ ได้รับความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้น อีก อย่างน้อย (15–19)%
ระหว่างที่ศัตรูอยู่ในผลของออร่า ค่านี้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น (30–39)% ภายใน 4 วินาทีใน
รัศมี +(0–10)
ใส่ในรูของไอเทมที่มีสีตรงกันเพื่อรับสกิล สามารถถอดออกได้ด้วยการคลิกขวา Pride
DropLevel 24
BaseType Pride
Class หินสกิลใช้งาน
CostOrb of Alteration x 1
TargetTypesAny
TypeSpell, Area, Buff, ManaCostReserved, Type27, ManaCostPercent, SkillCanTotem, Aura, ทันที, AreaSpell, PhysicalSkill, AuraDebuff, CanHaveBlessing, , ,

Quest Reward /1

Actภารกิจสำเร็จตัวละคร
3Lost in LoveMarauder Duelist

Quest Vendor /3

Actภารกิจสำเร็จNPCตัวละคร
3Lost in LoveClarissaAll Classes
6Fallen from GraceLilly Roth (เลเวล 1)All Classes
3A Fixture of FateSiosa (เลเวล 1)All Classes
Implicit
base_deal_no_damage [1]
มานาสำรอง: 50%

Level Effect /40

เลเวลต้องการ เลเวลStrengthศัตรูที่อยู่ใกล้จะ ได้รับความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้น อีก อย่างน้อย 15%
ระหว่างที่ศัตรูอยู่ในผลของออร่า ค่านี้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น 30% ภายใน 4 วินาทีใน
รัศมี +Xประสบการณ์
1245815, 300118,383
2276415, 301175,816
3307015, 311254,061
4337715, 312359,090
5368316, 322498,508
6398916, 323682,057
7429516, 333921,777
84510216, 3341,727,879
94810817, 3441,138,877
105011217, 3451,368,233
115211617, 3551,638,338
125412117, 3561,956,648
135612518, 3663,655,184
145812918, 3673,017,327
156013318, 3777,793,914
166213718, 37815,206,031
176414219, 38826,185,582
186614619, 38962,755,923
196815019, 399211,877,683
207015419, 3910
217220, 4010
227420, 4011
237620, 4111
247820, 4112
258021, 4212
268221, 4213
278421, 4313
288621, 4314
298822, 4414
309022, 4415
319122, 4515
329222, 4515
339322, 4615
349422, 4616
359522, 4716
369623, 4716
379723, 4816
389823, 4817
399923, 4917
4010023, 4917

หมวก /2

เลเวลModDrop Rate
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Pride 10%หมวก(50%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Pride 15%หมวก(50%)

Watcher's Eye

Description
มีโอกาส (8–12)% ที่จะสร้างความเสียหายสองเท่า ขณะใช้ Pride
การปะทะของคุณทำให้ติดสถานะ ข่มขู่ เป็นเวลา 4 วินาที ถ้าคุณใช้ Pride
เพิ่มความเสียหาย โจมตี กายภาพ (40–60)% ขณะใช้ Pride
มีโอกาส 25% ที่จะสร้างสถานะ ทิ่มแทง เมื่อปะทะศัตรูด้วยการโจมตี ขณะใช้ Pride
สถานะ ทิ่มแทง ที่คุณสร้างจะอยู่ได้นานขึ้น 2 ครั้งขณะใช้ Pride

แคช /39

Iconชื่อ
Invisible Buff Effect
แคช
ลบเอฟเฟคภาพบนตัวผู้เล่นออกจากเกราะ Arctic, โล่ Tempest, Blood rage, Molten Shell, Phase Run, ออร่าใดๆ คำสาปใดๆ หรือหินสาส์น ใดๆ

Invisible Buff Effect
Force Field Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น โล่พลัง

Force Field Aura Effect
Lightning Skull Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น กะโหลกไฟฟ้าลอยวนไปมา

Lightning Skull Aura Effect
Infernal Skull Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น กระโหลกไฟลอยวนไปมา

Infernal Skull Aura Effect
Arctic Skull Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น กะโหลกน้ำแข็งลอยวนไปมา

Arctic Skull Aura Effect
Soul Nexus Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็นวังวนวิญญาณ

Soul Nexus Aura Effect
Imp Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น green imp demon

Imp Aura Effect
Carnage Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น red carnage

Carnage Aura Effect
Trinity Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น elemental trinity

Trinity Aura Effect
Archon Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น archon

Archon Aura Effect
Mystic Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Mystic

Mystic Aura Effect
Corsair Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น Corsair

Corsair Aura Effect
Betrayal Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Betrayal

Betrayal Aura Effect
Lava Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Lava

Lava Aura Effect
Stygian Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Stygian

Stygian Aura Effect
Celestial Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Celestial

Celestial Aura Effect
Celestial Aura Effect I
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Celestial

Celestial Aura Effect I
Celestial Aura Effect II
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Celestial

Celestial Aura Effect II
Celestial Aura Effect III
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Celestial

Celestial Aura Effect III
Madcap Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Madcap

Madcap Aura Effect
Huntsman Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Huntsman

Huntsman Aura Effect
Zenith Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Zenith

Zenith Aura Effect
Dragon Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Dragon

Dragon Aura Effect
Blue Dragon Aura Effect
แคช
Dragon Aura จะมีเอฟเฟค Bue Dragon

Blue Dragon Aura Effect
Wild Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Wild

Wild Aura Effect
Wrangler Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Wrangler

Wrangler Aura Effect
Illusionist Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Illusionist

Illusionist Aura Effect
Monolith Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Monolith
「Legion」Limited Drop

Monolith Aura Effect
Lich Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Lich

Lich Aura Effect
Ringmaster Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Ringmaster

Ringmaster Aura Effect
Harlequin Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Harlequin

Harlequin Aura Effect
Void Emperor Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Void Emperor

Void Emperor Aura Effect
Black Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Black

Black Aura Effect
White Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น White

White Aura Effect
Dragon Hunter Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Dragon Hunter

Dragon Hunter Aura Effect
Project Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Project

Project Aura Effect
Scientist Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Scientist

Scientist Aura Effect
Balefire Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Balefire

Balefire Aura Effect
Dark Magic Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Dark Magic

Dark Magic Aura Effect

Supported By /5

 • Active Type: Spell, Area, Buff, ManaCostReserved, Type27, ManaCostPercent, SkillCanTotem, Aura, ทันที, AreaSpell, PhysicalSkill, AuraDebuff, CanHaveBlessing, , ,
 • Support GemActiveType
  Increased Area of Effect SupportArea, CreateMinion, Type53
  Concentrated Effect SupportArea, CreateMinion, Type53
  Spell Totem SupportSpell, SkillCanTotem, AND
  Arcane Surge SupportSpell
  Second Wind Support