Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

เจ็ม

Shrapnel Shot
ไฟฟ้า, โจมตี, กระสุน, พื้นที่, ธนู
เลเวล: 1–20
เวลาในการร่าย: 1 วินาที
มานาที่ใช้: (6–10)
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: (80–99)%
ต้องการ เลเวล 1
ยิงธนูทะลุผ่านศัตรู ธนูถูกยิงด้วยพลังอันรุนแรงทำให้เกิดสายฟ้าระเบิดออกมาเป็นรัศมีรูปกรวยด้านหน้าผู้ใช้ธนู
Per 1% Quality:
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 0.5%
สร้างความเสียหาย (80–99)% ของพลังโจมตีพื้นฐาน
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า
รัศมี +(0–5)
ลูกธนูเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีก (4–7) เป้า
ใส่ในรูของไอเทมที่มีสีตรงกันเพื่อรับสกิล สามารถถอดออกได้ด้วยการคลิกขวา Shrapnel Shot

Shrapnel Shot /1

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
Collateral Damage Viridian Jewel
ต้องการ เลเวล: 20
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (10–15)%
เมื่อมีค่า Dexterity 40 ขึ้นไปในรัศมี, สะเก็ดจาก Shrapnel Shot
จะมีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า 50%
ถ้ามีค่า Dexterity อย่างน้อย 40 ในรัศมี, Shrapnel Shot จะมี
Area of Effect เพิ่ม 25%
local_jewel_effect_base_radius [1200]

Collateral Damage
DropLevel1
BaseTypeShrapnel Shot
Classหินสกิลใช้งาน
Weaponธนู,
TargetTypesEnemy, Ground
ActiveTypeAttack, Projectile, Area, SkillCanTrap, SkillCanTotem, SkillCanMine, LightningSkill, Triggerable, ProjectileAttack, SkillCanVolley, SkillCanMirageArcher
Quest Reward
Actตัวละครภารกิจสำเร็จ
1DuelistEnemy at the Gate
1RangerEnemy at the Gate
Quest Vendor
ตัวละครNPCภารกิจสำเร็จ
DuelistNessaEnemy at the Gate
RangerNessaEnemy at the Gate
ScionNessaEnemy at the Gate
Lilly RothThe Lord's Labyrinth
SiosaA Fixture of Fate
Implicit
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า
base_is_projectile
skill_can_fire_arrows
Level Effect
เลเวลต้องการ เลเวลDexterityมานาที่ใช้Base Damageรัศมี +Xลูกธนูเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีก 4 เป้าประสบการณ์
119680%0470
2211681%04308
3416682%041,554
4722783%146,667
51130784%1426,047
61641785%1549,725
72049786%1595,714
82458887%25169,595
92866888%25283,759
103274889%25453,996
113683890%26703,128
124091891%361,061,223
1344100992%362,065,870
1448108993%362,507,110
1552116994%365,798,936
1656125995%4715,083,919
1760133996%4727,792,735
18641421097%4743,869,739
19671481098%47242,081,556
20701541099%57
217210100%58
227410101%58
237611102%58
247811103%68
258011104%68
268211105%69
278411106%69
288612107%79
298812108%79
309012109%79
319112109.5%79
329213110%710
339313110.5%710
349413111%810
359513111.5%810
369613112%810
379714112.5%810
389814113%810
399914113.5%810
4010014114%810

หมวก /1145

เลเวลModDrop Rate
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Shrapnel Shot 25%หมวก(0.1%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Shrapnel Shot 40%หมวก(0.1%)
The Merciless Labyrinthนำ 10% ของความเสียหาย กายภาพ ของ Shrapnel Shot ไปเสริมเป็น ไฟฟ้าหมวก(0.1%)
The Eternal Labyrinthนำ 15% ของความเสียหาย กายภาพ ของ Shrapnel Shot ไปเสริมเป็น ไฟฟ้าหมวก(0.1%)
The Merciless Labyrinthเพิ่ม Area of Effect ให้ Shrapnel Shot 8% หมวก(0.1%)
The Eternal Labyrinthเพิ่ม Area of Effect ให้ Shrapnel Shot 12% หมวก(0.1%)