Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

เจ็ม

Spirit Offering
มิเนียน, เวทย์, การเวลา, เคออส
เลเวล: 1–20
เวลาในการร่าย: 1 วินาที
มานาที่ใช้: (16–33)
ต้องการ เลเวล 12
ใช้จำนวนศพ ในการมอบโล่พลังงาน เพิ่มความเสียหายทางคาออสพิเศษและความต้านทานธาตุพิเศษให้กับมีเนียนของคุณ โล่พลังงานใหม่จะได้รับใหม่เมื่อมีการมอบให้ใหม่ สกิลจะต้องใช้ศพที่อยู่ใกล้ๆ การเพิ่มของระยะเวลาและจำนวนของโล่พลังานจะได้รับตามจำนวนศพนั้นๆ
Per 1% Quality:
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล 0.5%
ระยะส่งผล 5 วินาที
เพิ่มระยะเวลาวินาทีต่อ 1 ศพ 1
มินเนียลได้รับ 4% ของพลังชีวิตสูงสุดเป็นโล่พลังงานแบบพิเศษในแต่ละศพที่ถูกกลืน
มิเนียน จะนำ (20–37)% ของความเสียหาย กายภาพของพวกมัน ไปเสริมเป็น เคออส
ต้านทาน ทุกธาตุ ของมิเนียน +(20–37)%
ใส่ในรูของไอเทมที่มีสีตรงกันเพื่อรับสกิล สามารถถอดออกได้ด้วยการคลิกขวา Spirit Offering
DropLevel 12
BaseType Spirit Offering
Class หินสกิลใช้งาน
CostOrb of Transmutation x 1
TargetTypesCorpse,

Spirit Offering Unique /1

Quest Vendor /3

Actภารกิจสำเร็จNPCตัวละคร
1The Siren's CadenceNessaWitch Templar Scion
6Fallen from GraceLilly Roth (เลเวล 1)All Classes
3A Fixture of FateSiosa (เลเวล 1)All Classes
Implicit
ระยะส่งผล 5 วินาที
เพิ่มระยะเวลาวินาทีต่อ 1 ศพ 1
มินเนียลได้รับ 4% ของพลังชีวิตสูงสุดเป็นโล่พลังงานแบบพิเศษในแต่ละศพที่ถูกกลืน
base_deal_no_damage

Level Effect /40

เลเวลต้องการ เลเวลIntelligenceมานาที่ใช้มิเนียน จะนำ 20% ของความเสียหาย กายภาพของพวกมัน ไปเสริมเป็น เคออสต้านทาน ทุกธาตุ ของมิเนียน +20%ประสบการณ์
1123216202015,249
2153917202141,517
3194718212181,983
42356192122147,968
52764202222250,557
63172212223405,086
73581222323447,718
83887232324615,318
94193242424834,639
10441002524251,570,760
11471062625251,633,987
12501122725262,151,030
13531192826262,812,189
14561252926275,099,360
15591312927279,400,731
166213730272815,273,366
176414230282826,286,582
186614631282962,890,590
1968150322929212,046,017
2070154332930
2172343030
2274343031
2376353131
2478363132
2580373232
2682383233
2784383333
2886393334
2988403434
3090413435
3191413435
3292423535
3393423535
3494423536
3595423536
3696433636
3797433636
3898443637
3999443637
40100453737

หมวก /1171

เลเวลModDrop Rate
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Spirit Offering 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Spirit Offering 45%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthSpirit Offering จะนำ +8% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออสหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSpirit Offering จะนำ +12% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออสหมวก(0.09%)

Supported By /11

 • Active Type: Spell, Buff, Duration, Triggerable, มิเนียน, SkillCanTrap, SkillCanMine, SkillCanTotem, SpellCanCascade, ChaosSkill
 • Support GemActiveType
  Trap SupportSkillCanTrap
  Faster Casting SupportSpell
  Increased Duration SupportDuration, Type55
  Spell Totem SupportSpell, SkillCanTotem, AND
  Blastchain Mine SupportSkillCanMine
  Less Duration SupportDuration, Type55
  Cast when Damage Taken SupportSpell, Triggerable, AND
  Cast when Stunned SupportSpell, Triggerable, AND
  Swift Affliction SupportDuration, Type55, Hit, โจมตี
  Efficacy SupportHit, โจมตี, Type59, Duration, Type55, DamageOverTime
  High-Impact Mine SupportSkillCanMine