Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

เจ็ม

Sunder
โจมตี, พื้นที่, ประชิด
เลเวล: 1–20
เวลาในการร่าย: 1 วินาที
มานาที่ใช้: 8
ความเร็วการโจมตี: 75% ของค่าเริ่มต้น
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: (175–220)%
ต้องการ เลเวล 12
ทุบพื้นด้วย กระบองหรือคทา ขวาน ไม้พลอง สร้างคลื่นพื้นแยกที่จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่ข้างหน้าคุณ ศัตรูที่โดนคลื่นดังกล่าวจะปล่อยคลื่นขนาดเล็กออกมาสร้างความเสียหายให้กับศัตรูตัวอื่นด้วย
Per 1% Quality:
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 0.5%
สร้างความเสียหาย (175–220)% ของพลังโจมตีพื้นฐาน
ช็อคเวฟ จะลดความเสียหาย อีก 60%
รัศมี +(0–6)
ใส่ในรูของไอเทมที่มีสีตรงกันเพื่อรับสกิล สามารถถอดออกได้ด้วยการคลิกขวา Sunder
DropLevel12
BaseTypeSunder
Classหินสกิลใช้งาน
Weaponขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, ไม้พลอง, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, คทา, ไม้พลองสงคราม,
TargetTypesEnemy, Ground, unknown_10
ActiveTypeAttack, Area, Melee, AttackCanRepeat
Quest Reward
Actตัวละครภารกิจสำเร็จ
1MarauderThe Siren's Cadence
Quest Vendor
ตัวละครNPCภารกิจสำเร็จ
MarauderNessaThe Siren's Cadence
TemplarNessaThe Siren's Cadence
DuelistNessaThe Siren's Cadence
ScionNessaThe Siren's Cadence
Lilly RothThe Lord's Labyrinth
SiosaA Fixture of Fate
Implicit
ช็อคเวฟ จะลดความเสียหาย อีก 60%
is_area_damage
console_skill_dont_chase
มานาที่ใช้: 8
Level Effect
เลเวลต้องการ เลเวลStrengthBase Damageรัศมี +Xประสบการณ์
11232175%015,249
21539177.4%041,517
31947179.7%081,983
42356182.1%1147,968
52764184.5%1250,557
63172186.8%1405,086
73581189.2%2447,718
83887191.6%2615,318
94193193.9%2834,639
1044100196.3%31,570,760
1147106198.7%31,633,987
1250112201.1%32,151,030
1353119203.4%42,812,189
1456125205.8%45,099,360
1559131208.2%49,400,731
1662137210.5%515,273,366
1764142212.9%526,286,582
1866146215.3%562,890,590
1968150217.6%6212,046,017
2070154220%6
2172222.4%6
2274224.7%7
2376227.1%7
2478229.5%7
2580231.8%8
2682234.2%8
2784236.6%8
2886238.9%9
2988241.3%9
3090243.7%9
3191244.9%10
3292246.1%10
3393247.2%10
3494248.4%11
3595249.6%11
3696250.8%11
3797252%12
3898253.2%12
3999254.3%12
40100255.5%13

หมวก /1145

เลเวลModDrop Rate
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Sunder 25%หมวก(0.1%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Sunder 40%หมวก(0.1%)
The Merciless Labyrinthเพิ่ม Area of Effect ให้ Sunder 8% หมวก(0.1%)
The Eternal Labyrinthเพิ่ม Area of Effect ให้ Sunder 12% หมวก(0.1%)