Vaal Grace
ออร่า, วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา
เลเวล: 1–20
Soul ต่อการใช้หนึ่งครั้ง: 50
สามารถจัดเก็บการใช้งานได้ 1 ครั้ง
ระยะเวลาห้ามเก็บ Soul: 9 วินาที
เวลาในการร่าย: ทันที
เวลาคูลดาวน์: 0.5 วินาที
ต้องการ เลเวล 24
ร่ายออร่าชั่วคราวที่ให้คุณและเพื่อนของคุณสามารถหลบการโจมตีและเวท
Per 1% Quality:
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 2%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 2%
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี (24–34)%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงเวท (24–34)%
รัศมี +(0–19)
ระยะส่งผล 6 วินาที
ม็อดที่ส่งผลต่อระยะเวลาบัฟ มีผลต่อ ระยะเวลาของสถานะห้ามเก็บ Soul ด้วย
คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆ จะได้รับอัตราการหลบหลีกเพิ่มขึ้น (227–2575)
รัศมี +(0–19)
ใส่ในรูของไอเทมที่มีสีตรงกันเพื่อรับสกิล สามารถถอดออกได้ด้วยการคลิกขวา Vaal Grace

Vaal Grace

DropLevel 24
BaseType Vaal Grace
Class หินสกิลใช้งาน
TargetTypesAny
TypeSpell, Buff, Area, SkillCanTotem, Type27, Duration, Vaal, Aura, AreaSpell, ทันที, , , ,
Implicit
ระยะส่งผล 6 วินาที
base_deal_no_damage [1]
ม็อดที่ส่งผลต่อระยะเวลาบัฟ มีผลต่อ ระยะเวลาของสถานะห้ามเก็บ Soul ด้วย
:

Level Effect /40

เลเวลต้องการ เลเวลDexterityมีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 24%มีโอกาสหลีกเลี่ยงเวท 24%รัศมี +Xประสบการณ์
1245824240118,383
2276425251175,816
3307025252254,061
4337726263359,090
5368326264498,508
6398927275682,057
7429527276921,777
845102282871,727,879
948108282881,138,877
1050112292991,368,233
11521162929101,638,338
12541213030111,956,648
13561253030123,655,184
14581293131133,017,327
15601333131147,793,914
166213732321515,206,031
176414232321626,185,582
186614633331762,755,923
1968150333318211,877,683
2070154343419
2172343420
2274353521
2376353522
2478363623
2580363624
2682373725
2784373726
2886383827
2988383828
3090393929
3191393929
3292393930
3393393930
3494404031
3595404031
3696404032
3797404032
3898414133
3999414133
40100414134

Watcher's Eye

แคช /42

Iconชื่อ
Invisible Buff Effect
แคช
ลบเอฟเฟคภาพบนตัวผู้เล่นออกจากเกราะ Arctic, โล่ Tempest, Blood rage, Molten Shell, Phase Run, ออร่าใดๆ คำสาปใดๆ หรือหินสาส์น ใดๆ


Invisible Buff Effect
Force Field Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น โล่พลัง


Force Field Aura Effect
Lightning Skull Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น กะโหลกไฟฟ้าลอยวนไปมา


Lightning Skull Aura Effect
Infernal Skull Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น กระโหลกไฟลอยวนไปมา


Infernal Skull Aura Effect
Arctic Skull Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น กะโหลกน้ำแข็งลอยวนไปมา


Arctic Skull Aura Effect
Soul Nexus Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็นวังวนวิญญาณ


Soul Nexus Aura Effect
Imp Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น green imp demon


Imp Aura Effect
Carnage Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น red carnage


Carnage Aura Effect
Trinity Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น elemental trinity


Trinity Aura Effect
Archon Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น archon


Archon Aura Effect
Mystic Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น Mystic


Mystic Aura Effect
Corsair Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น Corsair


Corsair Aura Effect
Betrayal Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น Betrayal

Betrayal Aura Effect
Lava Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น Lava


Lava Aura Effect
Stygian Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น Stygian


Stygian Aura Effect
Celestial Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น Celestial


Celestial Aura Effect
Celestial Aura Effect I
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น Celestial

Celestial Aura Effect I
Celestial Aura Effect II
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น Celestial

Celestial Aura Effect II
Celestial Aura Effect III
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น Celestial

Celestial Aura Effect III
Madcap Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น Madcap


Madcap Aura Effect
Huntsman Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น Huntsman


Huntsman Aura Effect
Zenith Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น Zenith


Zenith Aura Effect
Dragon Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น Dragon

Dragon Aura Effect
Blue Dragon Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
Dragon Aura จะมีเอฟเฟค Bue Dragon

Blue Dragon Aura Effect
Wild Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น Wild


Wild Aura Effect
Wrangler Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น Wrangler


Wrangler Aura Effect
Illusionist Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น Illusionist


Illusionist Aura Effect
Monolith Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น Monolith
「Legion」Limited Drop

Monolith Aura Effect
Lich Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น Lich

Lich Aura Effect
Ringmaster Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น Ringmaster


Ringmaster Aura Effect
Harlequin Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น Harlequin


Harlequin Aura Effect
Void Emperor Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น Void Emperor


Void Emperor Aura Effect
Black Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น Black


Black Aura Effect
White Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น White


White Aura Effect
Dragon Hunter Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น Dragon Hunter


Dragon Hunter Aura Effect
Project Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น Project

Project Aura Effect
Scientist Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น Scientist

Scientist Aura Effect
Balefire Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น Balefire


Balefire Aura Effect
Dark Magic Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น Dark Magic


Dark Magic Aura Effect
Angelic Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น Angelic

Angelic Aura Effect
Demonic Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
ออร่าของคุณกลายเป็น Demonic

Demonic Aura Effect
Frost Viking Aura Effect
สินค้าแฟชั่น
Viking Aura จะมีเอฟเฟค Frost

Frost Viking Aura Effect

Supported By /10

 • Active Type: Spell, Buff, Area, SkillCanTotem, Type27, Duration, Vaal, Aura, AreaSpell, ทันที, , , ,
 • Support GemActiveType
  Increased Area of Effect SupportArea, CreateMinion, Type53
  Concentrated Effect SupportArea, CreateMinion, Type53
  Increased Duration SupportDuration, Type55
  Spell Totem SupportSpell, SkillCanTotem, AND
  Less Duration SupportDuration, Type55
  Generosity SupportAura
  Swift Affliction SupportDuration, Type55, Hit, โจมตี
  Efficacy SupportHit, โจมตี, Type59, Duration, Type55, DamageOverTime
  Arcane Surge SupportSpell
  Second Wind Support

  Vaal Grace Monster /4

  ชื่อModifiersSpectre
  Vanth Agielmonster_dropped_item_rarity_+% [500]
  unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [0]
  Y
  Meviamonster_base_type_attack_cast_speed_+%_and_damage_-%_final [33]
  monster_dropped_item_rarity_+% [500]
  unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [0]
  บล็อคเวทย์
  base_block_%_damage_taken [15]
  Y
  Mevionความเร็ว
  monster_dropped_item_rarity_+% [500]
  unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [0]
  บล็อคการโจมตี
  base_block_%_damage_taken [15]
  Y
  Avatar of the Skiesความเร็ว
  monster_slain_experience_+% [100]
  monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
  monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
  unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33]
  บล็อคการโจมตี
  base_block_%_damage_taken [15]
  cannot_be_stunned_while_stunned [1]
  cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [2000]
  Y