Please consider supporting us by disabling your ad blocker.
War Banner
พื้นที่, เวทย์, การเวลา, ออร่า, กายภาพ
เลเวล: 1–20
เวลาในการร่าย: ทันที
เวลาคูลดาวน์: 1 วินาที
มานาสำรอง: 10%
ต้องการ เลเวล 4
สำรองมานาบางส่วนเพื่อถือธง ธงนี้จะเพิ่มความแม่นยำให้กับเพื่อนที่อยู่ใกล้ และทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้รับความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้น เมื่อคุณสังหารศัตรูขณะถือธงอยู่ธงจะได้รับ Stage ใช้งานสกิลอีกครั้งจะเป็นการปักธงลงบนพื้น หยุดการสำรองมานา พร้อมทำให้บัพของมันทรงพลังขึ้นตามจำนวน Stage ที่สะสมมา คุณไม่สามารถมีธงมากกว่าหนึ่งพร้อมกันได้
Per 1% Quality:
เพิ่มการแสดงผลของออร่าขึ้น 0.5%
ระยะส่งผล 10 วินาที
คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆ จะได้รับความแม่นยำเพิ่มขึ้น (15–21)%
ศัตรูที่อยู่ใกล้ ได้รับความเสียหาย กายภาพ เพิ่มขึ้น (8–11)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 8% ต่อหนึ่ง Stage ขณะปักไว้
เพิ่มผลของออร่า 1% ต่อหนึ่ง Stage ขณะปักไว้
ระยะเวลาการปักธง +1 วินาที ต่อจำนวน Stage ที่มี
ได้รับ Adrenaline เป็นเวลา 0.05 วินาที ตอจำนวน Stage ที่มีเมื่อปักธง
ได้รับ 1 Stage เมื่อคุณ สังหาร ศัตรูขณะถือธงอยู่
ใส่ในรูของไอเทมที่มีสีตรงกันเพื่อรับสกิล สามารถถอดออกได้ด้วยการคลิกขวา War Banner
DropLevel 4
BaseType War Banner
Class หินสกิลใช้งาน
CostScroll of Wisdom x 1
TargetTypesGround

War Banner Unique /1

Quest Reward /1

Actภารกิจสำเร็จตัวละคร
1Breaking Some EggsDuelist

Quest Vendor /3

Actภารกิจสำเร็จNPCตัวละคร
1Breaking Some EggsNessaMarauder Templar Duelist Ranger Scion
6Fallen from GraceLilly Roth (เลเวล 1)All Classes
3A Fixture of FateSiosa (เลเวล 1)All Classes
Implicit
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 8% ต่อหนึ่ง Stage ขณะปักไว้
เพิ่มผลของออร่า 1% ต่อหนึ่ง Stage ขณะปักไว้
ระยะเวลาการปักธง +1 วินาที ต่อจำนวน Stage ที่มี
ได้รับ Adrenaline เป็นเวลา 0.05 วินาที ตอจำนวน Stage ที่มีเมื่อปักธง
ได้รับ 1 Stage เมื่อคุณ สังหาร ศัตรูขณะถือธงอยู่
มานาสำรอง: 10%

Level Effect /40

เลเวลต้องการ เลเวลStrengthคุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆ จะได้รับความแม่นยำเพิ่มขึ้น 15%ศัตรูที่อยู่ใกล้ ได้รับความเสียหาย กายภาพ เพิ่มขึ้น 8%ประสบการณ์
1416158841
26201583,099
39261587,433
4123216822,895
5164116849,725
6204916995,714
72458179169,595
82866179283,759
93274179453,996
103683189703,128
11409118101,061,223
124410018102,065,870
134810819102,507,110
145211619102,573,731
155512319107,611,351
1658129201113,437,908
1761135201125,052,147
1864142201143,869,436
19671482111242,081,178
20701542111
21722112
22742212
23762212
24782212
25802312
26822313
27842313
28862413
29882413
30902413
31912514
32922514
33932514
34942614
35952614
36962614
37972714
38982714
39992714
401002814

หมวก /1196

เลเวลModDrop Rate
The Merciless Labyrinthเพิ่มผลของออร่า War Banner 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มผลของออร่า War Banner 40%หมวก(0.09%)

Watcher's Eye

แคช /39

Iconชื่อ
Invisible Buff Effect
แคช
ลบเอฟเฟคภาพบนตัวผู้เล่นออกจากเกราะ Arctic, โล่ Tempest, Blood rage, Molten Shell, Phase Run, ออร่าใดๆ คำสาปใดๆ หรือหินสาส์น ใดๆ


Invisible Buff Effect
Force Field Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น โล่พลัง


Force Field Aura Effect
Lightning Skull Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น กะโหลกไฟฟ้าลอยวนไปมา


Lightning Skull Aura Effect
Infernal Skull Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น กระโหลกไฟลอยวนไปมา


Infernal Skull Aura Effect
Arctic Skull Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น กะโหลกน้ำแข็งลอยวนไปมา


Arctic Skull Aura Effect
Soul Nexus Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็นวังวนวิญญาณ


Soul Nexus Aura Effect
Imp Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น green imp demon


Imp Aura Effect
Carnage Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น red carnage


Carnage Aura Effect
Trinity Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น elemental trinity


Trinity Aura Effect
Archon Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น archon


Archon Aura Effect
Mystic Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Mystic


Mystic Aura Effect
Corsair Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Corsair


Corsair Aura Effect
Betrayal Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Betrayal

Betrayal Aura Effect
Lava Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Lava


Lava Aura Effect
Stygian Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Stygian


Stygian Aura Effect
Celestial Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Celestial


Celestial Aura Effect
Celestial Aura Effect I
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Celestial

Celestial Aura Effect I
Celestial Aura Effect II
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Celestial

Celestial Aura Effect II
Celestial Aura Effect III
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Celestial

Celestial Aura Effect III
Madcap Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Madcap


Madcap Aura Effect
Huntsman Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Huntsman


Huntsman Aura Effect
Zenith Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Zenith


Zenith Aura Effect
Dragon Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Dragon

Dragon Aura Effect
Blue Dragon Aura Effect
แคช
Dragon Aura จะมีเอฟเฟค Bue Dragon

Blue Dragon Aura Effect
Wild Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Wild


Wild Aura Effect
Wrangler Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Wrangler


Wrangler Aura Effect
Illusionist Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Illusionist


Illusionist Aura Effect
Monolith Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Monolith
「Legion」Limited Drop

Monolith Aura Effect
Lich Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Lich

Lich Aura Effect
Ringmaster Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Ringmaster


Ringmaster Aura Effect
Harlequin Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Harlequin


Harlequin Aura Effect
Void Emperor Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Void Emperor


Void Emperor Aura Effect
Black Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Black

Black Aura Effect
White Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น White

White Aura Effect
Dragon Hunter Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Dragon Hunter

Dragon Hunter Aura Effect
Project Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Project

Project Aura Effect
Scientist Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Scientist

Scientist Aura Effect
Balefire Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Balefire


Balefire Aura Effect
Dark Magic Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Dark Magic

Dark Magic Aura Effect

Supported By /9

 • Active Type: Buff, Area, Spell, Duration, ManaCostReserved, ออร่า, ManaCostPercent, ทันที, AreaSpell, AuraDuration, PhysicalSkill, , , ,
 • Support GemActiveType
  Increased Area of Effect SupportArea, CreateMinion, Type53
  Concentrated Effect SupportArea, CreateMinion, Type53
  Increased Duration SupportDuration, Type55
  Less Duration SupportDuration, Type55
  Generosity Supportออร่า
  Swift Affliction SupportDuration, Type55, Hit, โจมตี
  Efficacy SupportHit, โจมตี, Type59, Duration, Type55, DamageOverTime
  Arcane Surge SupportSpell
  Second Wind Support