ไอเทม

Search:

Harvest ไอเทม /106 ⍟

Iconชื่อ
A Familiar Call
ไพ่พยากรณ์
เครื่องประดับ ที่มีม็อด of Farrul
ไอเทมเลเวล: 100
ไอเทมอิทธิพล Shaper + Hunter

A Familiar Call
A Note in the Wind
ไพ่พยากรณ์
Song of the Sekhema

A Note in the Wind
Craicic Lure
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [2]
map_additional_red_beast_family_deep [4]
map_extra_content_weighting [1]

Craicic Lure
Dedication to the Goddess
ชิ้นส่วนแผนที่

Dedication to the Goddess
Deregulation Scroll
เคอเรนซี่ซ้อนได้
อัพเกรด The Tempest's Binding ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น

Deregulation Scroll
เครื่องกระจายพลัง

ใช้พลังแห่งชีวิตที่กลั่นไว้เป็นปุ๋ยให้กับเมล็ดพันธุ์ระดับสูง

Disperser
Electroshock Scroll
เคอเรนซี่ซ้อนได้
อัพเกรด The Rippling Thoughts ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น

Electroshock Scroll
Facetor's Lens
เคอเรนซี่ซ้อนได้
นำค่าประสบการณ์ที่สะสมไว้ใส่ลงในหิน เพิ่มได้สูงสุดจนถึงเลเวลสูงสุดของหิน

Facetor's Lens
Farric Lure
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [2]
map_additional_red_beast_family_wilds [4]
map_extra_content_weighting [1]

Farric Lure
Fenumal Lure
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [2]
map_additional_red_beast_family_caverns [4]
map_extra_content_weighting [1]

Fenumal Lure
Fortune Blossom
Seed Enhancer
Seeds in radius give the rarest of 4 chosen Crafting Options when Harvested

Fortune Blossom
Fortune Bud
Seed Enhancer
Seeds in radius give the rarest of 2 chosen Crafting Options when Harvested

Fortune Bud
Fortune Flower
Seed Enhancer
Seeds in radius give the rarest of 3 chosen Crafting Options when Harvested

Fortune Flower
Fragmentation Scroll
เคอเรนซี่ซ้อนได้
อัพเกรด The Fracturing Spinner ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น

Fragmentation Scroll
Gift of Asenath
ไพ่พยากรณ์
Asenath's Gentle Touch
ม็อดติดไอเทมสองบรรทัด
มีมลทิน

Gift of Asenath
Gift to the Goddess
ชิ้นส่วนแผนที่

Gift to the Goddess
Haemocombustion Scroll
เคอเรนซี่ซ้อนได้
อัพเกรด The Enmity Divine ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น

Haemocombustion Scroll
Horticrafting Blossom
Seed Enhancer
Seeds in radius have 40% chance to generate additional Crafting Options when Harvested

Horticrafting Blossom
Horticrafting Bud
Seed Enhancer
Seeds in radius have 20% chance to generate additional Crafting Options when Harvested

Horticrafting Bud
Horticrafting Flower
Seed Enhancer
Seeds in radius have 30% chance to generate additional Crafting Options when Harvested

Horticrafting Flower
โต๊ะคราฟสวน

เก็บสูตรคราฟไว้ใช้ทีหลังได้จำนวนหนึ่ง

Horticrafting Station
Indigo Oil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 48
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +5%
เพิ่มความเสียหาย ของโทเทม อีก 40%

Indigo Oil
Infused Engineer's Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เสริมคุณภาพของกล่องนิรภัยอย่างมาก และเสริมความแข็งแกร่งให้กับมอนสเตอร์ที่ปกปักรักษากล่อง

Infused Engineer's Orb
Lifeforce Blossom
Seed Enhancer
Seeds in radius produce 200% more Lifeforce when Harvested

Lifeforce Blossom
Lifeforce Bud
Seed Enhancer
Seeds in radius produce 100% more Lifeforce when Harvested

Lifeforce Bud
Lifeforce Flower
Seed Enhancer
Seeds in radius produce 150% more Lifeforce when Harvested

Lifeforce Flower
Peaceful Moments
ไพ่พยากรณ์
จิวเวล Timeless

Peaceful Moments
Blisterfruit อันเก่าแก่
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 13

Primal Blisterfruit
หัวพันธุ์ Blisterlord อันเก่าแก่
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 70

Primal Blisterlord Bulb
เมล็ดพันธุ์ Chimeral อันเก่าแก่
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 13

Primal Chimeral Grain
เมล็ด Cleaveling อันเก่าแก่
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 13

Primal Cleaveling Seed
หัวพันธุ์ Crushclaw อันเก่าแก่
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 13

Primal Crushclaw Bulb
หัวพันธุ์ Cystcaller อันเก่าแก่
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 13

Primal Cystcaller Bulb
เมล็ดพันธุ์ Dustcrab อันเก่าแก่
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 68

Primal Dustcrab Grain
เมล็ด Dustspitter อันเก่าแก่
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 13

Primal Dustspitter Seed
เมล็ด Feasting Horror อันเก่าแก่
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 13

Primal Feasting Horror Seed
เครื่องเก็บเกี่ยวพลังแห่งชีวิตอัน เก่าแก่

เก็บเกี่ยวพลังแห่งชีวิตจากเมล็ดพันธุ์อัน{เก่าแก่}ที่โตเต็มที่แล้ว

Primal Lifeforce Collector
เมล็ด Maw อันเก่าแก่
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 13

Primal Maw Seed
หัวพันธุ์ Reborn อันเก่าแก่
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 68

Primal Reborn Bulb
เมล็ดพันธุ์ Rhex อันเก่าแก่
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 35

Primal Rhex Grain
หัวพันธุ์ Rhex Matriarch อันเก่าแก่
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 70

Primal Rhex Matriarch Bulb
เมล็ด Rhoa อันเก่าแก่
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 13

Primal Rhoa Seed
เมล็ดพันธุ์ Scrabbler อันเก่าแก่
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 13

Primal Scrabbler Grain
เมล็ดพันธุ์ Viper อันเก่าแก่
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 13

Primal Viper Grain
Prometheus' Armoury
ไพ่พยากรณ์
อาวุธมือเดียว
ไอเทมเลเวล: 100
ไอเทมสองอิทธิพล

Prometheus' Armoury
เสาพลัง

ใช้พยุงสายระหว่าง เครื่องเก็บเกี่ยว, ถังเก็บ, และ เครื่องกระจาย

Pylon
Saqawine Lure
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [2]
map_additional_red_beast_family_sands [4]
map_extra_content_weighting [1]

Saqawine Lure
Specularity Scroll
เคอเรนซี่ซ้อนได้
อัพเกรด The Unshattered Will ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น

Specularity Scroll
ถังเก็บ

เก็บสะสมพลังแห่งชีวิต

Storage Tank
The Awakened
ไพ่พยากรณ์
เครื่องประดับ
ไอเทมเลเวล: 86
ไอเทมสองอิทธิพล

The Awakened
The Greatest Intentions
ไพ่พยากรณ์
The Saviour
ม็อดติดไอเทมสองบรรทัด
มีมลทิน

The Greatest Intentions
The Hive of Knowledge
ไพ่พยากรณ์
Machina Mitts
ม็อดติดไอเทมสองบรรทัด
มีมลทิน

The Hive of Knowledge
The Long Con
ไพ่พยากรณ์
Elderslayer's Exalted Orb

The Long Con
The Sustenance
ไพ่พยากรณ์
Energy From Within
ม็อดติดไอเทมสองบรรทัด
มีมลทิน

The Sustenance
The Tumbleweed
ไพ่พยากรณ์
แผนที่ Wasteland

The Tumbleweed
The White Knight
ไพ่พยากรณ์
Astral Plate หกเชื่อม
ไอเทมเลเวล: 100
ไอเทมอิทธิพล Crusader

The White Knight
Time-light Scroll
เคอเรนซี่ซ้อนได้
อัพเกรด The Flow Untethered ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น

Time-light Scroll
Tribute to the Goddess
ชิ้นส่วนแผนที่

Tribute to the Goddess
หัวพันธุ์ Abberarach อันสดใส
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 72

Vivid Abberarach Bulb
เมล็ด Arachnid อันสดใส
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 6

Vivid Arachnid Seed
หัวพันธุ์ Devourer อันสดใส
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 68

Vivid Devourer Bulb
เมล็ด Leech อันสดใส
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 6

Vivid Leech Seed
เครื่องเก็บเกี่ยวพลังแห่งชีวิตอัน สดใส

เก็บเกี่ยวพลังแห่งชีวิตจากเมล็ดพันธุ์อัน{สดใส}ที่โตเต็มที่แล้ว

Vivid Lifeforce Collector
เมล็ดพันธุ์ Nestback อันสดใส
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 68

Vivid Nestback Grain
เมล็ดพันธุ์ Parasite อันสดใส
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 20

Vivid Parasite Grain
เมล็ดพันธุ์ Razorleg อันสดใส
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 6

Vivid Razorleg Grain
เมล็ดพันธุ์ Sapsucker อันสดใส
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 68

Vivid Sapsucker Grain
Scalefruit อันสดใส
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 6

Vivid Scalefruit
เมล็ด Scorpion อันสดใส
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 6

Vivid Scorpion Seed
เมล็ดพันธุ์ Striketail อันสดใส
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 6

Vivid Striketail Grain
เมล็ด Thornweaver อันสดใส
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 6

Vivid Thornweaver Seed
หัวพันธุ์ Vulture อันสดใส
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 70

Vivid Vulture Bulb
หัวพันธุ์ Watcher อันสดใส
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 6

Vivid Watcher Bulb
เมล็ด Weta อันสดใส
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 6

Vivid Weta Seed
หัวพันธุ์ Whipleg อันสดใส
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 6

Vivid Whipleg Bulb
เมล็ด Ape อันเกรี้ยวกราด
เมล็ดพันธุ์ Harvest

Wild Ape Seed
หัวพันธุ์ Brambleback อันเกรี้ยวกราด
เมล็ดพันธุ์ Harvest

Wild Brambleback Bulb
หัวพันธุ์ Bristle Matron อันเกรี้ยวกราด
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 68

Wild Bristle Matron Bulb
เมล็ดพันธุ์ Bristlebeast อันเกรี้ยวกราด
เมล็ดพันธุ์ Harvest

Wild Bristlebeast Grain
เมล็ดพันธุ์ Chieftain อันเกรี้ยวกราด
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 72

Wild Chieftain Grain
เมล็ด Hatchling อันเกรี้ยวกราด
เมล็ดพันธุ์ Harvest

Wild Hatchling Seed
หัวพันธุ์ Hellion Alpha อันเกรี้ยวกราด
เมล็ดพันธุ์ Harvest

Wild Hellion Alpha Bulb
เมล็ด Hellion อันเกรี้ยวกราด
เมล็ดพันธุ์ Harvest

Wild Hellion Seed
เมล็ดพันธุ์ Homunculus อันเกรี้ยวกราด
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 25

Wild Homunculus Grain
หัวพันธุ์ Infestation Queen อันเกรี้ยวกราด
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 68

Wild Infestation Queen Bulb
เครื่องเก็บเกี่ยวพลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด

เก็บเกี่ยวพลังแห่งชีวิตจากเมล็ดพันธุ์อัน{เกรี้ยวกราด}ที่โตเต็มที่แล้ว

Wild Lifeforce Collector
เมล็ดพันธุ์ Snap Hound อันเกรี้ยวกราด
เมล็ดพันธุ์ Harvest

Wild Snap Hound Grain
เมล็ดพันธุ์ Spikeback อันเกรี้ยวกราด
เมล็ดพันธุ์ Harvest

Wild Spikeback Grain
Thornfruit อันเกรี้ยวกราด
เมล็ดพันธุ์ Harvest

Wild Thornfruit
หัวพันธุ์ Thornmaw อันเกรี้ยวกราด
เมล็ดพันธุ์ Harvest
ต้องการ เลเวล 68

Wild Thornmaw Bulb
เมล็ด Thornwolf อันเกรี้ยวกราด
เมล็ดพันธุ์ Harvest

Wild Thornwolf Seed
เมล็ด Ursaling อันเกรี้ยวกราด
เมล็ดพันธุ์ Harvest

Wild Ursaling Seed
Winged Ambush Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 9 กล่อง
map_extra_content_weighting [1]

Winged Ambush Scarab
Winged Bestiary Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [2]
พื้นที่นี้มี สัตว์แดง เพิ่มอีก 5 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Winged Bestiary Scarab
Winged Breach Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
มีโอกาสพบ Breach ในพื้นที่
พื้นที่นี้มี บรีช เพิ่มอีก 5 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]

Winged Breach Scarab
Winged Cartography Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ แผนที่ ในพื้นที่นี้ อีก 85%

Winged Cartography Scarab
Winged Divination Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ การ์ด ในพื้นที่นี้ อีก 250%

Winged Divination Scarab
Winged Elder Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Elder ในพื้นที่นี้ อีก 150%

Winged Elder Scarab
Winged Harbinger Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 7 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Winged Harbinger Scarab
Winged Legion Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี การเผชิญหน้ากองพัน เพิ่มอีก 2 แห่ง
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
map_extra_content_weighting [1]

Winged Legion Scarab
Winged Metamorph Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มีมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
map_extra_content_weighting [1]

Winged Metamorph Scarab
Winged Perandus Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 7 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาสพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]

Winged Perandus Scarab
Winged Reliquary Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มยูนิค ในพื้นที่นี้ อีก 250%

Winged Reliquary Scarab
Winged Shaper Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Shaper ในพื้นที่นี้ อีก 150%

Winged Shaper Scarab
Winged Sulphite Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [5]
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite เพิ่มขึ้นอีก 100%

Winged Sulphite Scarab
Winged Torment Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มี Tormented Spirit เพิ่ม 12 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Winged Torment Scarab