Prophecy Beyond Rampage
เจิม คลัสเตอร์จิวเวล The Pantheon ไอเทม Passive Skill Tree Fossil ตัวเร่งปฏิกิริยา Delirium Orb แมลงซแคแร็บ Breachstone Emblem Timeless Jewel ไพ่พยากรณ์ ร้านค้า
ไอเทม

ไอเทม

เจ็ม
อาวุธมือเดียว กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว คทา มีดอาคม
อาวุธสองมือ ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ เบ็ดตกปลา ไม้พลองสงคราม
Offhand ซองธนู โล่
เกราะ ถุงมือ รองเท้า เสื้อเกราะ หมวก
จิวเวลรี่ สร้อย แหวน เข็มขัด เครื่องประดับโจร
ขวดยา ขวดยาพลังชีวิต ขวดยามานา ขวดยาลูกผสม ขวดยาช่วยเหลือ ขวดยาช่วยเหลือคริติคอล
The Labyrinth ไอเทมเขาวงกต อุปกรณ์เขาวงกต ไอเทมแผนที่เขาวงกต
เงินตราซ้อนได้ เงินตราซ้อนได้ เจิม Fossil ตัวเร่งปฏิกิริยา Delirium Orb Essence
ชิ้นส่วนแผนที่ ชิ้นส่วนแผนที่ แมลงซแคแร็บ Breachstone Emblem Lure
จิวเวล จิวเวล คลัสเตอร์จิวเวล Timeless Jewel จิวเวลอะบิส
อื่นๆ ของตกแต่งที่ซ่อน ไพ่พยากรณ์ ไอเทมแผนที่อื่นๆ ชิ้น ตัวบ่มฟัก กล่องนิรภัย
Heist สัญญาจ้าง พิมพ์เขียว เครื่องประดับโจร อุปกรณ์สวมใส่กองโจร เครื่องมือกองโจร ผ้าคุมกองโจร เข็มกลัดกองโจร เป้าหมาย Heist Experimented เจมที่มีคุณภาพ
ระดับความหายาก หน้าต่างช่วยเหลือ

ระดับความหายาก หน้าต่างช่วยเหลือ

ระดับความหายาก

ไอเทม มอนสเตอร์ กล่องสมบัติ หรือแผนที่ ทั้งหมดนี้จะมีระดับความหายาก และระดับนั้นแสดงได้ถึงคุณสมบัติของไอเทมนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี อย่างเช่น ระดับ 'magic' ย่อมมีคุณสมบัติเหนือกว่าระดับ 'normal' หรืออย่างระดับ 'rare' ก็จะมีคุณสมบัติเหนือกว่า 'magic' และยังมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปอีกที่เรียกว่า 'mods'

ระดับความหายาก Normal, Magic, Rare หรือ Unique จะบ่งบอกที่สีของชื่อไอเทม

ระดับความหายาก จะบ่งบอกถึง mods ที่ไอเทมสามารถมีได้ อย่างเช่นในระดับ Magic ก็จะมี mods แค่หนึ่งหรือสองเท่านั้น ในขณะที่แบบ Rare จะมีได้สูงสุดถึง หก

แต่ละระดับความหายาก จะมีความสามารถที่ต่างกัน

ไอเทมระดับ Unique :

ถ้าโชคดี คุณจะได้พบกับไอเทมระดับ 'unique' ซึ่งจะมี mods ที่ตายตัว ไม่ได้สุ่มขึ้นมาแบบระดับ magic หรือ rare เช่น Staff ระดับ Unique บางอัน จะเปลี่ยนการโจมตีแบบ Projectile ไปโดยสิ้นเชิง :

ไอเทมระดับ Unique ก็มีจุดด้อยบ้าง บางความสามารถ หรือข้อจำกัด อาจไม่ได้ให้ประโยชน์กับคุณ ผสานการใช้ไอเทมให้ดี เพราะไอเทมระดับ Unique มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัว

ไอเทมระดับ Unique อาจมีข้อจำกัดในการใช้มากกว่าหน่อย

ผู้เล่นมักเรียกไอเทมระดับ unique ว่า 'unique' ซึ่งรวมไปถึงกล่องสมบัติ แผนที่ และมอนสเตอร์ด้วย การอัพเดทของ Path of Exile จะเพิ่มจำนวนเหล่า unique เข้าไปด้วยเสมอ

Stats and Mods I หน้าต่างช่วยเหลือ

Stats and Mods I หน้าต่างช่วยเหลือ

สถานะและ mods I : คำนวนอย่างไร?

ตัวละครใน Path of Exile สร้างขึ้นมาจากการผสม Passive Skill, Skill Gem และไอเทม ทั้ง Passive Skill Tree และไอเทม ล้วนมีส่วนอย่างมาก คำแนะนำนี้จะทำให้คุณเข้าในถึงพื้นฐาน

Passive Skill Tree :

ส่วนที่สำคัญคือ Passive Skill Tree นั้นมีผลกับตัวละครโดยตรง เช่น ค่าสถานะ 'stat' ซึ่งส่งผลเป็น ตัวคูณโดยรวม

ตัวละครนี้ได้พลังชีวิตเพิ่มจาก Iron Ring และจาก Passive Skill ซึ่งได้มาโดยการเลเวลอัพ
จากการใช้ สอง Passive Skill ตัวละครนี้จึงได้รับพลังชีวิตเพิ่ม 4% และ 5% รวมเป็น 9% เพิ่มให้กับพลังชีวิต
ตัวคูณโดยรวม (Increased maximum life) จะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดจากทุกช่องทาง และเมื่อปัดเศษแล้ว ก็จะเป็นค่าพลังชีวิตอย่างที่เห็น

ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า passive ที่เพิ่มพลังชีวิตจะถูก ตัวคูณโดยรวม คำนวนก่อนที่จะเข้าไปเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด passive อื่นๆ ก็เช่นกัน

มาก หรือ น้อย :

Passive ที่บอกว่าจะให้ 'มากกว่า' หรือ 'น้อยกว่า' จะได้รับการยกเว้นจากกฎข้างต้น โดยจะนำมาคิดหลังจากได้ค่าบวกทั้งหมดแล้ว และจะคูณแยกกันแต่ละตัว เงื่อนไขพวกนี้จะเจอใน Keystone ในสายสกิล passive แต่จะเจอบ่อยสุดใน Support Gem

โดยรวม หรือ บางส่วน :

mods ในไอเทมนั้นก็แบ่งได้เป็นสองแบบ : 'global mods' ซึ่งทำงานเหมือน passive และ 'local mods' ที่ทำงานเหมือนไอเทม เปรียบเทียบได้จากอาวุธด้านล่าง จะเห็นได้ว่าอาวุธระดับ magic (ทางด้านขวา) จะมี 'Increased Physical Damage' ซึ่งจะเห็นว่าค่าสถานะ Physical Damage ของตัวละครนั้นสูงขึ้น แต่เป็นอีกสีหนึ่ง ตัวเลขนี้ได้ถูกตัวคูณโดยรวมคูณเข้าไปจาก Passive ที่มี ซึ่งจะคำนวนเป็นดาเมจที่สามารถทำได้

การคำนวนนี้ใช้หลักการเดียวกันกับ เกราะป้องกัน ที่ปกติแล้วจะให้ค่า armour กับ evasion จากไอเทม mods บางอย่าง เช่น 'Increased Attack Speed' จะสามารถมีผลได้ทั้งอาวุธและชุดเกราะ เช่นเดียวกับตัวคูณแบบ Physical Damage ซึ่งจะส่งผลถึงความถี่ในการโจมตี และถุงมือที่แสดงด้านล่างก็มีผลของการเพิ่มความเร็วในการโจมตี ซึ่งจะมีผลกับอาวุธใดๆ ก็ตามที่คุณถืออยู่ ให้ดูที่ค่า Attack per Second เพื่อทราบถึงความเร็วในการโจมตีของคุณ

mod ที่เกี่ยวกับความเร็วในการโจมตีนั้นเป็น ตัวคูณโดยรวม ซึ่งจะรวมไปถึงการเพิ่มค่า Attack Speed จาก Passive Skill Tree ด้วย ซึ่งกฏนี้ (แม้จะมีบางข้อยกเว้น) ค่าที่แสดงบนไอเทมจะแตกต่างกันไปตามประเภทของไอเทม และจะได้รับผลจากตัวคูณภายในบางส่วน ซึ่งจะไม่ได้รับผลจากตัวคูณโดยรวม ลองดูว่า mod แบบใดเป็นแบบ ตัวคุณบางส่วน หรือ ตัวคูณโดยรวม จากรูปด้านล่าง

Full Scale Armour จะมี mod แบบตัวคูณบางส่วน (เพิ่มเกราะและค่าหลบหลีก) และหนึ่งตัวคูณโดยรวม (ค่าต้านทานธาตุสายฟ้า) ส่วน Steel Gauntlets จะมีตัวคูณแบบบางส่วน (เพิ่มเกราะ) และหนึ่งตัวคูณโดยรวม (เพิ่มความเร็วโจมตี) ส่วน Sharktooth Claw ที่เพิ่มความเร็วโจมตีนั้น เป็นเพียงตัวคูณบางส่วน เท่านั้น
Stats and Mods II หน้าต่างช่วยเหลือ

Stats and Mods II หน้าต่างช่วยเหลือ

Stats and Mods II : What to Look Out For

ตัวละครที่สร้างในเส้นทางของการเนรเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและที่รายการและ passives มีความสำคัญกับตัวละครที่สูงขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตัวละครที่พยายามที่จะประสบความสำเร็จ แต่มีบางสิ่งที่เกือบทุกคนควรระวัง

เพราะคุณสมบัติของ Fireball พนักงานนี้จะเพิ่มความเสียหาย Fireball โดย 66%

Dealing Damage:

ถ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่มีการประสานงานกันอย่างดี ตัวละครทุกตัวต้องหาวิธีฆ่ามอนสเตอร์เอง หาวิธีโจมตีและหาไอเทมที่เพิ่มการโจมตีที่ว่า หากต้องการปักหลักยิงถล่มด้วยธนู ก็ต้องจัดหาธนูแรงๆ กับสกิลพาสซิฟที่จะช่วยเสริมอาวุธที่เหลือจะจำเป็นมากๆ หากคุณวางแผนที่จะใช้คาถา มองหาอาวุธที่มี 'เพิ่มความเสียหายคาถา' หากคุณใช้คาถาไฟเป็นหลัก หาของเสริมธาตุไฟ คาถาไฟเช่น Fireball จะได้รับประโยชน์หากได้ความเสียหายธาตุไฟ คาถา และอาวุธปล่อยเพิ่ม ตัวละครที่อยากหวดทุกอย่างด้วยคทาก็ควรหาตัวเสริมอาวุธมือเดียว คทา และการโจมตีระยะประชิด

passives อาวุธเฉพาะมักจะแข็งแกร่งกว่า passives ทั่วไปมากขึ้น แต่คุณจะสูญเสียความยืดหยุ่นในบางรายการที่คุณสามารถใช้

Staying Alive :

ถ้าตายเสียก่อนก็ฆ่ามอนสเตอร์ไม่ได้ ฉะนั้นดูค่าป้องกันของตัวเองดีๆ ตัวละครส่วนใหญ่ต้องใช้เกราะ เกราะพลังงานหรือค่าหลบหลีก หรือสามอย่างผสมกัน การฟื้นฟูพลังชีวิตจะช่วยให้ผู้เล่นอยู่ได้นานขึ้น แต่ต้องหาวิธีอื่นให้ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีน้อยลงด้วย ค่าโจมตีธาตุไฟเช่นไฟจากคบเพลิงที่พวกกินคนปามาจะป้องกันได้ส่วนหนึ่งด้วย 'ค่าป้องกันธาตุไฟ' คาถาของ Merveil จะเป็นธาตุน้ำแข็ง 'ค่าป้องกันธาตุน้ำแข็ง' ก็จะมีประโยชน์ตรงนี้ หากคาถาหรือค่าโจมตีใดๆ ทำให้ผู้เล่นเจ็บหนักกว่าแบบอื่นก็ให้สงสัยไว้ว่าค่าป้องกันธาตุนั้นๆ ของผู้เล่นน้อยเกินไป หากไม่มั่นใจว่าจะเอาแต้มพาสซีฟลงตัวไหนดี จะลงค่าป้องกันที่เกี่ยวข้องก็ได้

ไม่โทรมเกินไป! เป็นความคืบหน้าคุณจะสามารถที่จะเติมช่องว่างบางโดยใช้ม้านั่งหัตถกรรมให้กับคุณโดยตัวละครที่เรียกว่าถูกทอดทิ้งโท