ไอเทม สร้อย /51 ⍟

ไอเทม สร้อย /51 ⍟

Iconชื่อ
Paua Amulet
ต้องการ เลเวล 3
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–30)%
Coral Amulet
ต้องการ เลเวล 3
ฟื้นฟูพลังชีวิต (2–4) ต่อวินาที
Amber Amulet
ต้องการ เลเวล 7
ค่า Strength +(20–30)
Jade Amulet
ต้องการ เลเวล 7
ค่า Dexterity +(20–30)
Lapis Amulet
ต้องการ เลเวล 7
ค่า Intelligence +(20–30)
Gold Amulet
ต้องการ เลเวล 15
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (12–20)%
Onyx Amulet
ต้องการ เลเวล 25
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
Turquoise Amulet
ต้องการ เลเวล 20
ค่า Dexterity และ Intelligence +(16–24)
Agate Amulet
ต้องการ เลเวล 20
ค่า Strength และ Intelligence +(16–24)
Citrine Amulet
ต้องการ เลเวล 20
ค่า Strength และ Dexterity +(16–24)
Ruby Amulet
ต้องการ เลเวล 50
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
Astrolabe Amulet
ต้องการ เลเวล 75
มีอิทธิพลจากเอลเดอร์ เชปเปอร์ กับผู้พิชิตทั้งหมด
ม็อดติดไอเทมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
Simplex Amulet
ต้องการ เลเวล 25
จำนวนม็อด Prefix ที่สามารถมีได้สูงสุด -1
จำนวนม็อด Suffix ที่สามารถมีได้สูงสุด -1
ม็อดติดไอเทมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
Explicit Modifier มีจำนวนค่าเพิ่มขึ้น 25%
Jet Amulet
ต้านทาน ทุกธาตุ +(8–12)%
Blue Pearl Amulet
ต้องการ เลเวล 77
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (48–56)%
Marble Amulet
ต้องการ เลเวล 74
(1.2–1.6)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
Black Maw Talisman
Talisman เทียร์: 1
มี 1 Socket
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Bonespire Talisman
Talisman เทียร์: 1
เพิ่มมานาสูงสุด (20–30)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Ashscale Talisman
Talisman เทียร์: 1
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (20–30)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Lone Antler Talisman
Talisman เทียร์: 1
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (20–30)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Deep One Talisman
Talisman เทียร์: 1
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (20–30)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Breakrib Talisman
Talisman เทียร์: 1
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (20–30)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Deadhand Talisman
Talisman เทียร์: 1
เพิ่มความเสียหาย เคออส (19–31)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Undying Flesh Talisman
Talisman เทียร์: 1
จำนวน Raised Zombie สูงสุด +1
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Rot Head Talisman
Talisman เทียร์: 1
เพิ่มความไวการตกปลาขึ้น (30–40)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Mandible Talisman
Talisman เทียร์: 1
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (6–10)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Chrysalis Talisman
Talisman เทียร์: 1
ต้องการ เลเวล 35
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20–30)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Writhing Talisman
Talisman เทียร์: 1
ต้องการ เลเวล 35
เพิ่มความเสียหาย โจมตี (20–30)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Hexclaw Talisman
Talisman เทียร์: 2
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (40–50)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Primal Skull Talisman
Talisman เทียร์: 2
2% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Wereclaw Talisman
Talisman เทียร์: 2
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(24–36)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Splitnewt Talisman
Talisman เทียร์: 2
โอกาส (4–6)% ที่จะแช่แข็ง, ช็อตและลุกไหม้
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Clutching Talisman
Talisman เทียร์: 2
เพิ่มค่า Global Defences (15–25)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Avian Twins Talisman
Talisman เทียร์: 2
รับความเสียหาย ไฟ จากการปะทะ 50% เป็น น้ำแข็ง แทน
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Avian Twins Talisman
Talisman เทียร์: 2
รับความเสียหาย ไฟ จากการปะทะ 50% เป็น ไฟฟ้า แทน
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Avian Twins Talisman
Talisman เทียร์: 2
รับความเสียหาย น้ำแข็ง จากการปะทะ 50% เป็น ไฟ แทน
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Avian Twins Talisman
Talisman เทียร์: 2
รับความเสียหาย น้ำแข็ง จากการปะทะ 50% เป็น ไฟฟ้า แทน
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Avian Twins Talisman
Talisman เทียร์: 2
รับความเสียหาย ไฟฟ้า จากการปะทะ 50% เป็น น้ำแข็ง แทน
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Avian Twins Talisman
Talisman เทียร์: 2
รับความเสียหาย ไฟฟ้า จากการปะทะ 50% เป็น ไฟ แทน
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Fangjaw Talisman
Talisman เทียร์: 2
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (8–12)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Horned Talisman
Talisman เทียร์: 2
อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีก 2 เป้า
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Spinefuse Talisman
Talisman เทียร์: 3
เพิ่มจำนวนไอเท็มที่พบขึ้น (6–10)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Three Rat Talisman
Talisman เทียร์: 3
เพิ่ม คุณสมบัติ (12–16)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Monkey Twins Talisman
Talisman เทียร์: 3
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (5–8)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Longtooth Talisman
Talisman เทียร์: 3
เสริมป้องกันกายภาพ (4–6)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Rotfeather Talisman
Talisman เทียร์: 3
เพิ่มความเสียหาย (25–35)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Monkey Paw Talisman
Talisman เทียร์: 3
โอกาส 10% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อสังหาร
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Monkey Paw Talisman
Talisman เทียร์: 3
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อสังหาร
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Monkey Paw Talisman
Talisman เทียร์: 3
โอกาส 10% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อสังหาร
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Three Hands Talisman
Talisman เทียร์: 3
นำ (6–12)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ธาตุหนึ่งอย่างแบบสุ่ม
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Greatwolf Talisman
Talisman เทียร์: 4
ถูก Corrupt