ไอเทม รองเท้า /58 ⍟

ไอเทม รองเท้า /58 ⍟

Iconชื่อ
Iron Greaves
รองเท้า
เกราะ: 6
ต้องการ 8 Str

Iron Greaves
Steel Greaves
รองเท้า
เกราะ: 32
ต้องการ เลเวล 9, 21 Str

Steel Greaves
Plated Greaves
รองเท้า
เกราะ: 77
ต้องการ เลเวล 23, 44 Str

Plated Greaves
Reinforced Greaves
รองเท้า
เกราะ: 109
ต้องการ เลเวล 33, 60 Str

Reinforced Greaves
Antique Greaves
รองเท้า
เกราะ: 122
ต้องการ เลเวล 37, 67 Str

Antique Greaves
Ancient Greaves
รองเท้า
เกราะ: 151
ต้องการ เลเวล 46, 82 Str

Ancient Greaves
Goliath Greaves
รองเท้า
เกราะ: 177
ต้องการ เลเวล 54, 95 Str

Goliath Greaves
Vaal Greaves
รองเท้า
เกราะ: 220
ต้องการ เลเวล 62, 117 Str

Vaal Greaves
Titan Greaves
รองเท้า
เกราะ: 241
ต้องการ เลเวล 68, 120 Str

Titan Greaves
Kaom's Greaves
รองเท้า
เกราะ: 8
ต้องการ 9 Str

Kaom's Greaves
Rawhide Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 13
ต้องการ เลเวล 3, 11 Dex

Rawhide Boots
Goathide Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 42
ต้องการ เลเวล 12, 26 Dex

Goathide Boots
Deerskin Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 74
ต้องการ เลเวล 22, 42 Dex

Deerskin Boots
Nubuck Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 113
ต้องการ เลเวล 34, 62 Dex

Nubuck Boots
Eelskin Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 129
ต้องการ เลเวล 39, 70 Dex

Eelskin Boots
Sharkskin Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 145
ต้องการ เลเวล 44, 79 Dex

Sharkskin Boots
Shagreen Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 180
ต้องการ เลเวล 55, 97 Dex

Shagreen Boots
Stealth Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 220
ต้องการ เลเวล 62, 117 Dex

Stealth Boots
Slink Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 246
ต้องการ เลเวล 69, 120 Dex

Slink Boots
Wool Shoes
รองเท้า
โล่พลังงาน: 4
ต้องการ เลเวล 3, 11 Int

Wool Shoes
Velvet Slippers
รองเท้า
โล่พลังงาน: 8
ต้องการ เลเวล 9, 21 Int

Velvet Slippers
Silk Slippers
รองเท้า
โล่พลังงาน: 15
ต้องการ เลเวล 22, 42 Int

Silk Slippers
Scholar Boots
รองเท้า
โล่พลังงาน: 21
ต้องการ เลเวล 32, 59 Int

Scholar Boots
Satin Slippers
รองเท้า
โล่พลังงาน: 25
ต้องการ เลเวล 38, 69 Int

Satin Slippers
Samite Slippers
รองเท้า
โล่พลังงาน: 29
ต้องการ เลเวล 44, 79 Int

Samite Slippers
Conjurer Boots
รองเท้า
โล่พลังงาน: 34
ต้องการ เลเวล 53, 94 Int

Conjurer Boots
Arcanist Slippers
รองเท้า
โล่พลังงาน: 45
ต้องการ เลเวล 61, 119 Int

Arcanist Slippers
Sorcerer Boots
รองเท้า
โล่พลังงาน: 49
ต้องการ เลเวล 67, 123 Int

Sorcerer Boots
Leatherscale Boots
รองเท้า
เกราะ: 12
อัตราการหลบหลีก: 12
ต้องการ เลเวล 6, 9 Str, 9 Dex

Leatherscale Boots
Ironscale Boots
รองเท้า
เกราะ: 34
อัตราการหลบหลีก: 34
ต้องการ เลเวล 18, 19 Str, 19 Dex

Ironscale Boots
Bronzescale Boots
รองเท้า
เกราะ: 55
อัตราการหลบหลีก: 55
ต้องการ เลเวล 30, 30 Str, 30 Dex

Bronzescale Boots
Steelscale Boots
รองเท้า
เกราะ: 65
อัตราการหลบหลีก: 65
ต้องการ เลเวล 36, 35 Str, 35 Dex

Steelscale Boots
Serpentscale Boots
รองเท้า
เกราะ: 76
อัตราการหลบหลีก: 76
ต้องการ เลเวล 42, 40 Str, 40 Dex

Serpentscale Boots
Wyrmscale Boots
รองเท้า
เกราะ: 92
อัตราการหลบหลีก: 92
ต้องการ เลเวล 51, 48 Str, 48 Dex

Wyrmscale Boots
Hydrascale Boots
รองเท้า
เกราะ: 106
อัตราการหลบหลีก: 106
ต้องการ เลเวล 59, 56 Str, 56 Dex

Hydrascale Boots
Dragonscale Boots
รองเท้า
เกราะ: 121
อัตราการหลบหลีก: 121
ต้องการ เลเวล 65, 62 Str, 62 Dex

Dragonscale Boots
Chain Boots
รองเท้า
เกราะ: 11
โล่พลังงาน: 3
ต้องการ เลเวล 5, 8 Str, 8 Int

Chain Boots
Ringmail Boots
รองเท้า
เกราะ: 25
โล่พลังงาน: 5
ต้องการ เลเวล 13, 15 Str, 15 Int

Ringmail Boots
Mesh Boots
รองเท้า
เกราะ: 51
โล่พลังงาน: 10
ต้องการ เลเวล 28, 28 Str, 28 Int

Mesh Boots
Riveted Boots
รองเท้า
เกราะ: 65
โล่พลังงาน: 13
ต้องการ เลเวล 36, 35 Str, 35 Int

Riveted Boots
Zealot Boots
รองเท้า
เกราะ: 73
โล่พลังงาน: 14
ต้องการ เลเวล 40, 38 Str, 38 Int

Zealot Boots
Soldier Boots
รองเท้า
เกราะ: 88
โล่พลังงาน: 17
ต้องการ เลเวล 49, 47 Str, 47 Int

Soldier Boots
Legion Boots
รองเท้า
เกราะ: 104
โล่พลังงาน: 20
ต้องการ เลเวล 58, 54 Str, 54 Int

Legion Boots
Crusader Boots
รองเท้า
เกราะ: 121
โล่พลังงาน: 24
ต้องการ เลเวล 64, 62 Str, 62 Int

Crusader Boots
Wrapped Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 12
โล่พลังงาน: 3
ต้องการ เลเวล 6, 9 Dex, 9 Int

Wrapped Boots
Strapped Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 30
โล่พลังงาน: 6
ต้องการ เลเวล 16, 18 Dex, 18 Int

Strapped Boots
Clasped Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 50
โล่พลังงาน: 10
ต้องการ เลเวล 27, 27 Dex, 27 Int

Clasped Boots
Shackled Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 62
โล่พลังงาน: 12
ต้องการ เลเวล 34, 34 Dex, 34 Int

Shackled Boots
Trapper Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 74
โล่พลังงาน: 15
ต้องการ เลเวล 41, 40 Dex, 40 Int

Trapper Boots
Ambush Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 85
โล่พลังงาน: 17
ต้องการ เลเวล 47, 45 Dex, 45 Int

Ambush Boots
Carnal Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 99
โล่พลังงาน: 19
ต้องการ เลเวล 55, 52 Dex, 52 Int

Carnal Boots
Assassin's Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 121
โล่พลังงาน: 24
ต้องการ เลเวล 63, 62 Dex, 62 Int

Assassin's Boots
Murder Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 185
โล่พลังงาน: 17
ต้องการ เลเวล 69, 82 Dex, 42 Int

Murder Boots
Golden Caligae
รองเท้า
ต้องการ เลเวล 12
ต้านทาน ทุกธาตุ +(8–16)%
Golden Caligae
Avian Slippers
รองเท้า
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
Avian Slippers
Two-Toned Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 126
โล่พลังงาน: 24
ต้องการ เลเวล 70, 62 Dex, 62 Int
ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +(8–12)%
Two-Toned Boots
Two-Toned Boots
รองเท้า
เกราะ: 126
อัตราการหลบหลีก: 126
ต้องการ เลเวล 70, 62 Str, 62 Dex
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(8–12)%
Two-Toned Boots
Two-Toned Boots
รองเท้า
เกราะ: 126
โล่พลังงาน: 24
ต้องการ เลเวล 70, 62 Str, 62 Int
ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +(8–12)%
Two-Toned Boots