ไอเทม มีด /11 ⍟

ไอเทม มีด /11 ⍟

Iconชื่อ
Glass Shank
มีด
ความเสียหายทางกายภาพ: 6-10
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.5
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ 9 Dex, 6 Int
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 30%
Glass Shank
Skinning Knife
มีด
ความเสียหายทางกายภาพ: 4-17
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 5, 16 Dex, 11 Int
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 30%
Skinning Knife
Stiletto
มีด
ความเสียหายทางกายภาพ: 7-27
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.1%
การโจมตีต่อวินาที: 1.5
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 15, 30 Dex, 30 Int
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 30%
Stiletto
Prong Dagger
มีด
ความเสียหายทางกายภาพ: 14-54
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.2%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 36, 55 Dex, 77 Int
โอกาสบล็อคการโจมตี 4%
Prong Dagger
Flaying Knife
มีด
ความเสียหายทางกายภาพ: 11-45
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 30, 64 Dex, 44 Int
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 30%
Flaying Knife
Poignard
มีด
ความเสียหายทางกายภาพ: 13-52
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.1%
การโจมตีต่อวินาที: 1.5
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 41, 72 Dex, 72 Int
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 30%
Poignard
Trisula
มีด
ความเสียหายทางกายภาพ: 19-74
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 51, 83 Dex, 99 Int
โอกาสบล็อคการโจมตี 4%
Trisula
Gutting Knife
มีด
ความเสียหายทางกายภาพ: 19-76
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 56, 113 Dex, 78 Int
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 30%
Gutting Knife
Ambusher
มีด
ความเสียหายทางกายภาพ: 19-74
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.1%
การโจมตีต่อวินาที: 1.5
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 60, 113 Dex, 113 Int
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 30%
Ambusher
Sai
มีด
ความเสียหายทางกายภาพ: 22-88
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.2%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 70, 121 Dex, 121 Int
โอกาสบล็อคการโจมตี 6%
Sai
Ethereal Blade
มีด
ความเสียหายทางกายภาพ: 4-8
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.5
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ 9 Dex, 6 Int

Ethereal Blade