ไอเทม ขวดยาลูกผสม /6 ⍟

ไอเทม ขวดยาลูกผสม /6 ⍟

Iconชื่อ
Small Hybrid Flask
ฟื้นฟู 100 พลังชีวิตภายใน 5 วินาที
ฟื้นฟู 70 มานาภายใน 5 วินาที
ใช้ 20 จาก 40 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 40 ชาร์จ
Medium Hybrid Flask
ฟื้นฟู 230 พลังชีวิตภายใน 5 วินาที
ฟื้นฟู 100 มานาภายใน 5 วินาที
ใช้ 20 จาก 40 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 40 ชาร์จ
Large Hybrid Flask
ฟื้นฟู 510 พลังชีวิตภายใน 5 วินาที
ฟื้นฟู 140 มานาภายใน 5 วินาที
ใช้ 20 จาก 40 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 40 ชาร์จ
Colossal Hybrid Flask
ฟื้นฟู 690 พลังชีวิตภายใน 5 วินาที
ฟื้นฟู 200 มานาภายใน 5 วินาที
ใช้ 20 จาก 40 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 40 ชาร์จ
Sacred Hybrid Flask
ฟื้นฟู 1440 พลังชีวิตภายใน 5 วินาที
ฟื้นฟู 400 มานาภายใน 5 วินาที
ใช้ 20 จาก 40 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 40 ชาร์จ
Hallowed Hybrid Flask
ฟื้นฟู 1740 พลังชีวิตภายใน 5 วินาที
ฟื้นฟู 480 มานาภายใน 5 วินาที
ใช้ 20 จาก 40 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 40 ชาร์จ