ไอเทม จิวเวล /8 ⍟

ไอเทม จิวเวล /8 ⍟

Iconชื่อ
Crimson Jewel
จิวเวล
ต้องการ เลเวล 20

Crimson Jewel
Viridian Jewel
จิวเวล
ต้องการ เลเวล 20

Viridian Jewel
Cobalt Jewel
จิวเวล
ต้องการ เลเวล 20

Cobalt Jewel
Prismatic Jewel
จิวเวล

Prismatic Jewel
Timeless Jewel
จิวเวล
ต้องการ เลเวล 20

Timeless Jewel
Large Cluster Jewel
จิวเวล

Large Cluster Jewel
Medium Cluster Jewel
จิวเวล

Medium Cluster Jewel
Small Cluster Jewel
จิวเวล

Small Cluster Jewel