ไอเทม ขวดยาพลังชีวิต /12 ⍟

ไอเทม ขวดยาพลังชีวิต /12 ⍟

Iconชื่อ
Small Life Flask
ขวดยาพลังชีวิต
ฟื้นฟู 70 พลังชีวิตภายใน 6 วินาที
ใช้ 7 จาก 21 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง

Small Life Flask
Medium Life Flask
ขวดยาพลังชีวิต
ฟื้นฟู 150 พลังชีวิตภายใน 6.5 วินาที
ใช้ 8 จาก 28 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ต้องการ เลเวล 3

Medium Life Flask
Large Life Flask
ขวดยาพลังชีวิต
ฟื้นฟู 250 พลังชีวิตภายใน 7 วินาที
ใช้ 9 จาก 30 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ต้องการ เลเวล 6

Large Life Flask
Greater Life Flask
ขวดยาพลังชีวิต
ฟื้นฟู 360 พลังชีวิตภายใน 7 วินาที
ใช้ 10 จาก 32 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ต้องการ เลเวล 12

Greater Life Flask
Grand Life Flask
ขวดยาพลังชีวิต
ฟื้นฟู 640 พลังชีวิตภายใน 6 วินาที
ใช้ 10 จาก 25 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ต้องการ เลเวล 18

Grand Life Flask
Giant Life Flask
ขวดยาพลังชีวิต
ฟื้นฟู 830 พลังชีวิตภายใน 8 วินาที
ใช้ 10 จาก 30 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ต้องการ เลเวล 24

Giant Life Flask
Colossal Life Flask
ขวดยาพลังชีวิต
ฟื้นฟู 1000 พลังชีวิตภายใน 7 วินาที
ใช้ 10 จาก 32 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ต้องการ เลเวล 30

Colossal Life Flask
Sacred Life Flask
ขวดยาพลังชีวิต
ฟื้นฟู 1200 พลังชีวิตภายใน 6 วินาที
ใช้ 10 จาก 25 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ต้องการ เลเวล 36

Sacred Life Flask
Hallowed Life Flask
ขวดยาพลังชีวิต
ฟื้นฟู 1990 พลังชีวิตภายใน 8 วินาที
ใช้ 10 จาก 30 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ต้องการ เลเวล 42

Hallowed Life Flask
Sanctified Life Flask
ขวดยาพลังชีวิต
ฟื้นฟู 1460 พลังชีวิตภายใน 3 วินาที
ใช้ 15 จาก 30 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ต้องการ เลเวล 50

Sanctified Life Flask
Divine Life Flask
ขวดยาพลังชีวิต
ฟื้นฟู 2400 พลังชีวิตภายใน 7 วินาที
ใช้ 15 จาก 45 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ต้องการ เลเวล 60

Divine Life Flask
Eternal Life Flask
ขวดยาพลังชีวิต
ฟื้นฟู 2080 พลังชีวิตภายใน 4 วินาที
ใช้ 15 จาก 45 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ต้องการ เลเวล 65

Eternal Life Flask