ไอเทม ชิ้นส่วนแผนที่ /138 ⍟

ไอเทม ชิ้นส่วนแผนที่ /138 ⍟

Iconชื่อ
Sacrifice at Midnight
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 60
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
map_sacrifice_fragment_count [1]
Sacrifice at Midnight
Sacrifice at Dawn
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 36
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
map_sacrifice_fragment_count [1]
Sacrifice at Dawn
Sacrifice at Noon
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 36
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
map_sacrifice_fragment_count [1]
Sacrifice at Noon
Sacrifice at Dusk
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 36
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
map_sacrifice_fragment_count [1]
Sacrifice at Dusk
Mortal Rage
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 70
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 10%
map_mortal_fragment_count [1]
Mortal Rage
Mortal Hope
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 70
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 10%
map_mortal_fragment_count [1]
Mortal Hope
Mortal Ignorance
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 70
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 10%
map_mortal_fragment_count [1]
Mortal Ignorance
Mortal Grief
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 70
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 10%
map_mortal_fragment_count [1]
Mortal Grief
Eber's Key
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 60
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
Eber's Key
Yriel's Key
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 60
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
Yriel's Key
Inya's Key
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 60
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
Inya's Key
Volkuur's Key
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 60
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
Volkuur's Key
Fragment of the Phoenix
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 84
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
Fragment of the Phoenix
Fragment of the Minotaur
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 84
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
Fragment of the Minotaur
Fragment of the Chimera
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 84
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
Fragment of the Chimera
Fragment of the Hydra
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 84
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
Fragment of the Hydra
Divine Vessel
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 68
Unique Boss สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 10%
Unique Boss มีความเร็วในการโจมตีและการร่ายเพิ่มขึ้น 10%
Unique Boss มีพลังชีวิตเพิ่มขึ้น 10%
บอสประจำแผนที่มีพื้นที่ส่งผลเพิ่มขึ้น 20%
map_pantheon_flask_capture_boss_soul [1]
Divine Vessel
Sacrifice at Midnight
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 60
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
map_sacrifice_fragment_count [1]

Sacrifice at Midnight
Sacrifice at Dawn
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 36
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
map_sacrifice_fragment_count [1]

Sacrifice at Dawn
Sacrifice at Noon
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 36
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
map_sacrifice_fragment_count [1]

Sacrifice at Noon
Sacrifice at Dusk
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 36
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
map_sacrifice_fragment_count [1]

Sacrifice at Dusk
Sacrifice Set
ชิ้นส่วนแผนที่

Sacrifice Set
Mortal Rage
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 70
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 10%
map_mortal_fragment_count [1]

Mortal Rage
Mortal Hope
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 70
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 10%
map_mortal_fragment_count [1]

Mortal Hope
Mortal Ignorance
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 70
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 10%
map_mortal_fragment_count [1]

Mortal Ignorance
Mortal Grief
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 70
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 10%
map_mortal_fragment_count [1]

Mortal Grief
Mortal Set
ชิ้นส่วนแผนที่

Mortal Set
Eber's Key
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 60
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%

Eber's Key
Yriel's Key
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 60
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%

Yriel's Key
Inya's Key
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 60
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%

Inya's Key
Volkuur's Key
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 60
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%

Volkuur's Key
Pale Court Set
ชิ้นส่วนแผนที่

Pale Court Set
Fragment of the Phoenix
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 84
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%

Fragment of the Phoenix
Fragment of the Minotaur
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 84
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%

Fragment of the Minotaur
Fragment of the Chimera
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 84
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%

Fragment of the Chimera
Fragment of the Hydra
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 84
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%

Fragment of the Hydra
Key to the Crucible
ชิ้นส่วนแผนที่

Key to the Crucible
Fragment of Enslavement
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 80
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%

Fragment of Enslavement
Fragment of Eradication
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 80
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%

Fragment of Eradication
Fragment of Constriction
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 80
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%

Fragment of Constriction
Fragment of Purification
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 80
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%

Fragment of Purification
Key to Decay
ชิ้นส่วนแผนที่

Key to Decay
Fragment of Terror
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 80
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 10%

Fragment of Terror
Fragment of Emptiness
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 80
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 10%

Fragment of Emptiness
Fragment of Shape
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 80
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 10%

Fragment of Shape
Fragment of Knowledge
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 80
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 10%

Fragment of Knowledge
Maddening Object
ชิ้นส่วนแผนที่

Maddening Object
Divine Vessel
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 68
Unique Boss สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 10%
Unique Boss มีความเร็วในการโจมตีและการร่ายเพิ่มขึ้น 10%
Unique Boss มีพลังชีวิตเพิ่มขึ้น 10%
บอสประจำแผนที่มีพื้นที่ส่งผลเพิ่มขึ้น 20%
map_pantheon_flask_capture_boss_soul [1]

Divine Vessel
Xoph's Breachstone
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 68

Xoph's Breachstone
Tul's Breachstone
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 70

Tul's Breachstone
Esh's Breachstone
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 72

Esh's Breachstone
Uul-Netol's Breachstone
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 76

Uul-Netol's Breachstone
Chayula's Breachstone
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 80

Chayula's Breachstone
Xoph's Charged Breachstone
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 68

Xoph's Charged Breachstone
Tul's Charged Breachstone
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 70

Tul's Charged Breachstone
Esh's Charged Breachstone
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 72

Esh's Charged Breachstone
Uul-Netol's Charged Breachstone
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 76

Uul-Netol's Charged Breachstone
Chayula's Charged Breachstone
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 80

Chayula's Charged Breachstone
Xoph's Enriched Breachstone
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 68

Xoph's Enriched Breachstone
Tul's Enriched Breachstone
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 70

Tul's Enriched Breachstone
Esh's Enriched Breachstone
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 72

Esh's Enriched Breachstone
Uul-Netol's Enriched Breachstone
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 76

Uul-Netol's Enriched Breachstone
Chayula's Enriched Breachstone
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 80

Chayula's Enriched Breachstone
Xoph's Pure Breachstone
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 68

Xoph's Pure Breachstone
Tul's Pure Breachstone
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 70

Tul's Pure Breachstone
Esh's Pure Breachstone
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 72

Esh's Pure Breachstone
Uul-Netol's Pure Breachstone
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 76

Uul-Netol's Pure Breachstone
Chayula's Pure Breachstone
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 80

Chayula's Pure Breachstone
Timeless Karui Emblem
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 75
map_legion_fragment_faction_karui [1]
map_legion_endless_mode_+_s [60]
map_legion_endless_pack_size_+% [0]
ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น 20%
map_fragment_level_+ [2]
มอนสเตอร์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 0%
พลังชีวิตมอนสเตอร์เพิ่มขึ้น 10%

Timeless Karui Emblem
Timeless Maraketh Emblem
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 75
map_legion_fragment_faction_maraketh [1]
map_legion_endless_mode_+_s [60]
map_legion_endless_pack_size_+% [0]
ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น 20%
map_fragment_level_+ [5]
มอนสเตอร์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 0%
พลังชีวิตมอนสเตอร์เพิ่มขึ้น 10%

Timeless Maraketh Emblem
Timeless Eternal Emblem
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 75
map_legion_fragment_faction_eternal [1]
map_legion_endless_mode_+_s [60]
map_legion_endless_pack_size_+% [0]
ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น 20%
map_fragment_level_+ [2]
มอนสเตอร์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 0%
พลังชีวิตมอนสเตอร์เพิ่มขึ้น 10%

Timeless Eternal Emblem
Timeless Templar Emblem
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 75
map_legion_fragment_faction_templar [1]
map_legion_endless_mode_+_s [60]
map_legion_endless_pack_size_+% [0]
ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น 20%
map_fragment_level_+ [4]
มอนสเตอร์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 0%
พลังชีวิตมอนสเตอร์เพิ่มขึ้น 10%

Timeless Templar Emblem
Timeless Vaal Emblem
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 75
map_legion_fragment_faction_vaal [1]
map_legion_endless_mode_+_s [60]
map_legion_endless_pack_size_+% [0]
ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น 20%
map_fragment_level_+ [3]
มอนสเตอร์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 0%
พลังชีวิตมอนสเตอร์เพิ่มขึ้น 10%

Timeless Vaal Emblem
Simulacrum
ชิ้นส่วนแผนที่
ต้องการ เลเวล 75
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%

Simulacrum
Offering to the Goddess
ชิ้นส่วนแผนที่

Offering to the Goddess
Tribute to the Goddess
ชิ้นส่วนแผนที่

Tribute to the Goddess
Gift to the Goddess
ชิ้นส่วนแผนที่

Gift to the Goddess
Dedication to the Goddess
ชิ้นส่วนแผนที่

Dedication to the Goddess
Rusted Breach Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
มีโอกาสพบ Breach ในพื้นที่
พื้นที่นี้มี บรีช เพิ่มอีก 1 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]

Rusted Breach Scarab
Polished Breach Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
มีโอกาสพบ Breach ในพื้นที่
พื้นที่นี้มี บรีช เพิ่มอีก 2 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]

Polished Breach Scarab
Gilded Breach Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
มีโอกาสพบ Breach ในพื้นที่
พื้นที่นี้มี บรีช เพิ่มอีก 3 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]

Gilded Breach Scarab
Winged Breach Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
มีโอกาสพบ Breach ในพื้นที่
พื้นที่นี้มี บรีช เพิ่มอีก 5 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]

Winged Breach Scarab
Rusted Cartography Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ แผนที่ ในพื้นที่นี้ อีก 20%

Rusted Cartography Scarab
Polished Cartography Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ แผนที่ ในพื้นที่นี้ อีก 35%

Polished Cartography Scarab
Gilded Cartography Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ แผนที่ ในพื้นที่นี้ อีก 50%

Gilded Cartography Scarab
Winged Cartography Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ แผนที่ ในพื้นที่นี้ อีก 85%

Winged Cartography Scarab
Rusted Reliquary Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มยูนิค ในพื้นที่นี้ อีก 50%

Rusted Reliquary Scarab
Polished Reliquary Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มยูนิค ในพื้นที่นี้ อีก 100%

Polished Reliquary Scarab
Gilded Reliquary Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มยูนิค ในพื้นที่นี้ อีก 150%

Gilded Reliquary Scarab
Winged Reliquary Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มยูนิค ในพื้นที่นี้ อีก 250%

Winged Reliquary Scarab
Rusted Bestiary Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [2]
พื้นที่นี้มี สัตว์แดง เพิ่มอีก 1 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Rusted Bestiary Scarab
Polished Bestiary Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [2]
พื้นที่นี้มี สัตว์แดง เพิ่มอีก 2 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Polished Bestiary Scarab
Gilded Bestiary Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [2]
พื้นที่นี้มี สัตว์แดง เพิ่มอีก 3 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Gilded Bestiary Scarab
Winged Bestiary Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [2]
พื้นที่นี้มี สัตว์แดง เพิ่มอีก 5 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Winged Bestiary Scarab
Farric Lure
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [2]
map_additional_red_beast_family_wilds [4]
map_extra_content_weighting [1]

Farric Lure
Saqawine Lure
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [2]
map_additional_red_beast_family_sands [4]
map_extra_content_weighting [1]

Saqawine Lure
Fenumal Lure
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [2]
map_additional_red_beast_family_caverns [4]
map_extra_content_weighting [1]

Fenumal Lure
Craicic Lure
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [2]
map_additional_red_beast_family_deep [4]
map_extra_content_weighting [1]

Craicic Lure
Rusted Shaper Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Shaper ในพื้นที่นี้ อีก 30%

Rusted Shaper Scarab
Polished Shaper Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Shaper ในพื้นที่นี้ อีก 60%

Polished Shaper Scarab
Gilded Shaper Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Shaper ในพื้นที่นี้ อีก 90%

Gilded Shaper Scarab
Winged Shaper Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Shaper ในพื้นที่นี้ อีก 150%

Winged Shaper Scarab
Rusted Elder Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Elder ในพื้นที่นี้ อีก 30%

Rusted Elder Scarab
Polished Elder Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Elder ในพื้นที่นี้ อีก 60%

Polished Elder Scarab
Gilded Elder Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Elder ในพื้นที่นี้ อีก 90%

Gilded Elder Scarab
Winged Elder Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Elder ในพื้นที่นี้ อีก 150%

Winged Elder Scarab
Rusted Sulphite Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [5]
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite เพิ่มขึ้นอีก 20%

Rusted Sulphite Scarab
Polished Sulphite Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [5]
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite เพิ่มขึ้นอีก 40%

Polished Sulphite Scarab
Gilded Sulphite Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [5]
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite เพิ่มขึ้นอีก 60%

Gilded Sulphite Scarab
Winged Sulphite Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [5]
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite เพิ่มขึ้นอีก 100%

Winged Sulphite Scarab
Rusted Divination Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ การ์ด ในพื้นที่นี้ อีก 50%

Rusted Divination Scarab
Polished Divination Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ การ์ด ในพื้นที่นี้ อีก 100%

Polished Divination Scarab
Gilded Divination Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ การ์ด ในพื้นที่นี้ อีก 150%

Gilded Divination Scarab
Winged Divination Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ การ์ด ในพื้นที่นี้ อีก 250%

Winged Divination Scarab
Rusted Torment Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มี Tormented Spirit เพิ่ม 3 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Rusted Torment Scarab
Polished Torment Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มี Tormented Spirit เพิ่ม 5 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Polished Torment Scarab
Gilded Torment Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มี Tormented Spirit เพิ่ม 7 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Gilded Torment Scarab
Winged Torment Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มี Tormented Spirit เพิ่ม 12 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Winged Torment Scarab
Rusted Ambush Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 3 กล่อง
map_extra_content_weighting [1]

Rusted Ambush Scarab
Polished Ambush Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 4 กล่อง
map_extra_content_weighting [1]

Polished Ambush Scarab
Gilded Ambush Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 5 กล่อง
map_extra_content_weighting [1]

Gilded Ambush Scarab
Winged Ambush Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 9 กล่อง
map_extra_content_weighting [1]

Winged Ambush Scarab
Rusted Harbinger Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 2 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Rusted Harbinger Scarab
Polished Harbinger Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 3 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Polished Harbinger Scarab
Gilded Harbinger Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 4 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Gilded Harbinger Scarab
Winged Harbinger Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 7 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Winged Harbinger Scarab
Rusted Perandus Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 2 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาส 33% ที่จะพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]

Rusted Perandus Scarab
Polished Perandus Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 3 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาส 66% ที่จะพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]

Polished Perandus Scarab
Gilded Perandus Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 4 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาสพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]

Gilded Perandus Scarab
Winged Perandus Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 7 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาสพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]

Winged Perandus Scarab
Rusted Legion Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี การเผชิญหน้ากองพัน เพิ่มอีก 1 แห่ง
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
map_extra_content_weighting [1]

Rusted Legion Scarab
Polished Legion Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี การเผชิญหน้ากองพัน เพิ่มอีก 1 แห่ง
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
map_extra_content_weighting [1]

Polished Legion Scarab
Gilded Legion Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี การเผชิญหน้ากองพัน เพิ่มอีก 1 แห่ง
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
map_extra_content_weighting [1]

Gilded Legion Scarab
Winged Legion Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี การเผชิญหน้ากองพัน เพิ่มอีก 2 แห่ง
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
map_extra_content_weighting [1]

Winged Legion Scarab
Rusted Metamorph Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มีมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
map_extra_content_weighting [1]

Rusted Metamorph Scarab
Polished Metamorph Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มีมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
map_extra_content_weighting [1]

Polished Metamorph Scarab
Gilded Metamorph Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มีมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
map_extra_content_weighting [1]

Gilded Metamorph Scarab
Winged Metamorph Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มีมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
map_extra_content_weighting [1]

Winged Metamorph Scarab