ไอเทม ขวานมือเดียว /25 ⍟

ไอเทม ขวานมือเดียว /25 ⍟

Iconชื่อ
Rusted Hatchet
ขวานมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 6-11
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.5
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 2, 12 Str, 6 Dex

Rusted Hatchet
Jade Hatchet
ขวานมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 10-15
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 6, 21 Str, 10 Dex

Jade Hatchet
Boarding Axe
ขวานมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 11-21
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.5
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 11, 28 Str, 19 Dex

Boarding Axe
Cleaver
ขวานมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 12-35
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 16, 48 Str, 14 Dex

Cleaver
Broad Axe
ขวานมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 19-34
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 21, 54 Str, 25 Dex

Broad Axe
Arming Axe
ขวานมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 14-42
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 25, 58 Str, 33 Dex

Arming Axe
Decorative Axe
ขวานมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 27-50
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 29, 80 Str, 23 Dex

Decorative Axe
Spectral Axe
ขวานมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 29-48
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 33, 85 Str, 37 Dex

Spectral Axe
Etched Hatchet
ขวานมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 26-46
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 35, 93 Str, 43 Dex
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 8%
Etched Hatchet
Jasper Axe
ขวานมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 32-50
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 36, 86 Str, 40 Dex

Jasper Axe
Tomahawk
ขวานมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 25-46
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.5
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 39, 81 Str, 56 Dex

Tomahawk
Wrist Chopper
ขวานมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 26-79
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 42, 112 Str, 32 Dex

Wrist Chopper
War Axe
ขวานมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 35-65
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 45, 106 Str, 49 Dex

War Axe
Chest Splitter
ขวานมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 24-71
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 48, 105 Str, 60 Dex

Chest Splitter
Ceremonial Axe
ขวานมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 45-83
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 51, 134 Str, 39 Dex

Ceremonial Axe
Wraith Axe
ขวานมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 45-75
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 54, 134 Str, 59 Dex

Wraith Axe
Engraved Hatchet
ขวานมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 40-71
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 56, 143 Str, 66 Dex
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 8%
Engraved Hatchet
Karui Axe
ขวานมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 49-77
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 57, 132 Str, 62 Dex

Karui Axe
Siege Axe
ขวานมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 38-70
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.5
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 59, 119 Str, 82 Dex

Siege Axe
Reaver Axe
ขวานมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 38-114
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 61, 167 Str, 57 Dex

Reaver Axe
Butcher Axe
ขวานมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 47-87
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 63, 149 Str, 76 Dex

Butcher Axe
Vaal Hatchet
ขวานมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 30-90
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 65, 140 Str, 86 Dex

Vaal Hatchet
Royal Axe
ขวานมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 54-100
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 67, 167 Str, 57 Dex

Royal Axe
Infernal Axe
ขวานมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 51-85
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 69, 158 Str, 76 Dex

Infernal Axe
Runic Hatchet
ขวานมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 44-79
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 71, 163 Str, 82 Dex
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 12%
Runic Hatchet