ไอเทม กระบองมือเดียว /25 ⍟

ไอเทม กระบองมือเดียว /25 ⍟

Iconชื่อ
Driftwood Club
กระบองมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 6-8
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ 14 Str
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
Driftwood Club
Tribal Club
กระบองมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 8-13
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 5, 26 Str
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
Tribal Club
Spiked Club
กระบองมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 13-16
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 10, 41 Str
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
Spiked Club
Stone Hammer
กระบองมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 15-27
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 15, 56 Str
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 15%
Stone Hammer
War Hammer
กระบองมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 13-31
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 20, 71 Str
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
War Hammer
Bladed Mace
กระบองมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 19-32
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 24, 83 Str
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
Bladed Mace
Ceremonial Mace
กระบองมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 32-40
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 28, 95 Str
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 15%
Ceremonial Mace
Dream Mace
กระบองมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 21-43
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 32, 107 Str
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
Dream Mace
Wyrm Mace
กระบองมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 28-42
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 34, 118 Str
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 4%
Wyrm Mace
Petrified Club
กระบองมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 31-51
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 35, 116 Str
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
Petrified Club
Barbed Club
กระบองมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 33-42
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 38, 125 Str
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
Barbed Club
Rock Breaker
กระบองมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 37-69
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 41, 134 Str
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 15%
Rock Breaker
Battle Hammer
กระบองมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 25-59
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 44, 143 Str
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
Battle Hammer
Flanged Mace
กระบองมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 38-63
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 47, 152 Str
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
Flanged Mace
Ornate Mace
กระบองมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 53-67
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 50, 161 Str
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 15%
Ornate Mace
Phantom Mace
กระบองมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 33-69
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 53, 170 Str
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
Phantom Mace
Dragon Mace
กระบองมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 44-66
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 55, 184 Str
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 4%
Dragon Mace
Ancestral Club
กระบองมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 48-80
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 56, 179 Str
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
Ancestral Club
Tenderizer
กระบองมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 49-62
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 58, 185 Str
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
Tenderizer
Gavel
กระบองมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 54-101
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 60, 212 Str
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 15%
Gavel
Legion Hammer
กระบองมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 35-81
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 62, 212 Str
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
Legion Hammer
Pernarch
กระบองมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 49-82
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 64, 212 Str
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
Pernarch
Auric Mace
กระบองมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 65-82
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 66, 212 Str
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 15%
Auric Mace
Nightmare Mace
กระบองมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 38-80
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 68, 212 Str
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
Nightmare Mace
Behemoth Mace
กระบองมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 49-74
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 70, 220 Str
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 6%
Behemoth Mace