ไอเทม ดาบมือเดียว /26 ⍟

ไอเทม ดาบมือเดียว /26 ⍟

Iconชื่อ
Charan's Sword
ดาบมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 5-11
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 2, 9 Str, 9 Dex
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 40%
Charan's Sword
Rusted Sword
ดาบมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 4-9
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.55
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ 8 Str, 8 Dex
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 40%
Rusted Sword
Copper Sword
ดาบมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 6-14
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.5
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 5, 14 Str, 14 Dex
ค่า ความแม่นยำ +45
Copper Sword
Sabre
ดาบมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 5-22
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.55
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 10, 18 Str, 26 Dex
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 40%
Sabre
Broad Sword
ดาบมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 15-21
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 15, 30 Str, 30 Dex
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 40%
Broad Sword
War Sword
ดาบมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 16-30
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 20, 41 Str, 35 Dex
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 40%
War Sword
Ancient Sword
ดาบมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 18-33
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 24, 44 Str, 44 Dex
ค่า ความแม่นยำ +165
Ancient Sword
Elegant Sword
ดาบมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 20-33
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.5
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 28, 46 Str, 55 Dex
ค่า ความแม่นยำ +190
Elegant Sword
Dusk Blade
ดาบมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 19-54
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 32, 57 Str, 57 Dex
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 40%
Dusk Blade
Hook Sword
ดาบมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 28-60
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 34, 64 Str, 64 Dex
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 4%
Hook Sword
Variscite Blade
ดาบมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 25-53
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 35, 62 Str, 62 Dex
ค่า ความแม่นยำ +240
Variscite Blade
Cutlass
ดาบมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 13-53
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.55
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 38, 55 Str, 79 Dex
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 40%
Cutlass
Baselard
ดาบมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 37-53
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 41, 72 Str, 72 Dex
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 40%
Baselard
Battle Sword
ดาบมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 38-70
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 44, 83 Str, 70 Dex
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 40%
Battle Sword
Elder Sword
ดาบมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 36-66
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 47, 81 Str, 81 Dex
ค่า ความแม่นยำ +330
Elder Sword
Graceful Sword
ดาบมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 34-55
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.5
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 50, 78 Str, 94 Dex
ค่า ความแม่นยำ +350
Graceful Sword
Twilight Blade
ดาบมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 30-86
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 53, 91 Str, 91 Dex
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 40%
Twilight Blade
Grappler
ดาบมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 44-94
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 55, 99 Str, 99 Dex
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 4%
Grappler
Gemstone Sword
ดาบมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 39-83
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 56, 96 Str, 96 Dex
ค่า ความแม่นยำ +400
Gemstone Sword
Corsair Sword
ดาบมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 20-80
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.55
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 58, 81 Str, 117 Dex
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 40%
Corsair Sword
Gladius
ดาบมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 54-78
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 60, 113 Str, 113 Dex
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 40%
Gladius
Legion Sword
ดาบมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 53-98
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 62, 122 Str, 104 Dex
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 40%
Legion Sword
Vaal Blade
ดาบมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 46-86
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 64, 113 Str, 113 Dex
ค่า ความแม่นยำ +460
Vaal Blade
Eternal Sword
ดาบมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 41-68
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.5
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 66, 104 Str, 122 Dex
ค่า ความแม่นยำ +475
Eternal Sword
Midnight Blade
ดาบมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 35-99
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 68, 113 Str, 113 Dex
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 40%
Midnight Blade
Tiger Hook
ดาบมือเดียว
ความเสียหายทางกายภาพ: 49-105
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 70, 119 Str, 119 Dex
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 6%
Tiger Hook