ไอเทม ซองธนู /15 ⍟

ไอเทม ซองธนู /15 ⍟

Iconชื่อ
Cured Quiver
ซองธนู
ต้องการ เลเวล 2
เสริมความเสียหาย ไฟ 2 ถึง 4 ให้กับการโจมตี
Cured Quiver
Rugged Quiver
ซองธนู
ต้องการ เลเวล 2
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 2 ถึง 3 ให้กับการโจมตี
Rugged Quiver
Conductive Quiver
ซองธนู
ต้องการ เลเวล 2
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 5 ให้กับการโจมตี
Conductive Quiver
Heavy Quiver
ซองธนู
ต้องการ เลเวล 7
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 4 ให้กับการโจมตี
Heavy Quiver
Light Quiver
ซองธนู
ต้องการ เลเวล 15
ค่า Dexterity +(30–40)
Light Quiver
Serrated Arrow Quiver
ซองธนู
ต้องการ เลเวล 5
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 4 ให้การโจมตีด้วย ธนู
Serrated Arrow Quiver
Two-Point Arrow Quiver
ซองธนู
ต้องการ เลเวล 5
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (20–30)%
Two-Point Arrow Quiver
Sharktooth Arrow Quiver
ซองธนู
ต้องการ เลเวล 10
ได้พลังชีวิต +(3–4) ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู
Sharktooth Arrow Quiver
Blunt Arrow Quiver
ซองธนู
ต้องการ เลเวล 16
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (25–35)%
Blunt Arrow Quiver
Fire Arrow Quiver
ซองธนู
ต้องการ เลเวล 22
เสริมความเสียหาย ไฟ 4 ถึง 8 ให้การโจมตีด้วย ธนู
Fire Arrow Quiver
Broadhead Arrow Quiver
ซองธนู
ต้องการ เลเวล 28
เสริมความเสียหาย กายภาพ 6 ถึง 12 ให้การโจมตีด้วย ธนู
Broadhead Arrow Quiver
Penetrating Arrow Quiver
ซองธนู
ต้องการ เลเวล 36
ลูกธนูเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า
Penetrating Arrow Quiver
Spike-Point Arrow Quiver
ซองธนู
ต้องการ เลเวล 45
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (20–30)%
Spike-Point Arrow Quiver
Ornate Quiver
ซองธนู
ต้องการ เลเวล 45
มี 1 Socket
Ornate Quiver
Serrated Arrow Quiver
ซองธนู
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 4 ให้การโจมตีด้วย ธนู
Serrated Arrow Quiver