ไอเทม แหวน /22 ⍟

ไอเทม แหวน /22 ⍟

Iconชื่อ
Golden Hoop
แหวน
ต้องการ เลเวล 12
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(8–12)
Golden Hoop
Iron Ring
แหวน
ต้องการ เลเวล 2
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 4 ให้กับการโจมตี
Iron Ring
Coral Ring
แหวน
ต้องการ เลเวล 4
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
Coral Ring
Paua Ring
แหวน
ต้องการ เลเวล 5
ค่า มานาสูงสุด +(20–30)
Paua Ring
Gold Ring
แหวน
ต้องการ เลเวล 20
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (6–15)%
Gold Ring
Topaz Ring
แหวน
ต้องการ เลเวล 12
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
Topaz Ring
Sapphire Ring
แหวน
ต้องการ เลเวล 8
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
Sapphire Ring
Ruby Ring
แหวน
ต้องการ เลเวล 16
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
Ruby Ring
Prismatic Ring
แหวน
ต้องการ เลเวล 30
ต้านทาน ทุกธาตุ +(8–10)%
Prismatic Ring
Moonstone Ring
แหวน
ต้องการ เลเวล 25
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–25)
Moonstone Ring
Amethyst Ring
แหวน
ต้องการ เลเวล 38
ต้านทาน เคออส +(9–13)%
Amethyst Ring
Diamond Ring
แหวน
ต้องการ เลเวล 25
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (20–30)%
Diamond Ring
Two-Stone Ring
แหวน
ต้องการ เลเวล 20
ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +(12–16)%
Two-Stone Ring
Two-Stone Ring
แหวน
ต้องการ เลเวล 20
ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +(12–16)%
Two-Stone Ring
Two-Stone Ring
แหวน
ต้องการ เลเวล 20
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(12–16)%
Two-Stone Ring
Unset Ring
แหวน
ต้องการ เลเวล 45
มี 1 Socket
Unset Ring
Jet Ring
แหวน
ต้องการ เลเวล 15
เพิ่มค่า Global Defences (5–10)%
Jet Ring
Steel Ring
แหวน
ต้องการ เลเวล 78
เสริมความเสียหาย กายภาพ (3–4) ถึง (10–14) ให้กับการโจมตี
Steel Ring
Opal Ring
แหวน
ต้องการ เลเวล 78
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (15–25)%
Opal Ring
Vermillion Ring
แหวน
ต้องการ เลเวล 80
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5–7)%
Vermillion Ring
Cerulean Ring
แหวน
ต้องการ เลเวล 80
เพิ่มมานาสูงสุด (8–10)%
Cerulean Ring
Breach Ring
แหวน
คุณสมบัติต่างๆ จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในขณะที่อยู่ใน Breach
Breach Ring