ไอเทม มีดอาคม /15 ⍟

ไอเทม มีดอาคม /15 ⍟

Iconชื่อ
Carving Knife
มีดอาคม
ความเสียหายทางกายภาพ: 3-26
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 10, 18 Dex, 26 Int
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 30%
Carving Knife
Boot Knife
มีดอาคม
ความเสียหายทางกายภาพ: 8-34
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 20, 31 Dex, 45 Int
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 30%
Boot Knife
Copper Kris
มีดอาคม
ความเสียหายทางกายภาพ: 10-41
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 24, 28 Dex, 60 Int
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 50%
Copper Kris
Skean
มีดอาคม
ความเสียหายทางกายภาพ: 11-43
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 28, 42 Dex, 60 Int
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 30%
Skean
Imp Dagger
มีดอาคม
ความเสียหายทางกายภาพ: 15-59
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 32, 36 Dex, 78 Int
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 40%
Imp Dagger
Butcher Knife
มีดอาคม
ความเสียหายทางกายภาพ: 7-62
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 38, 55 Dex, 79 Int
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 30%
Butcher Knife
Boot Blade
มีดอาคม
ความเสียหายทางกายภาพ: 15-59
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 44, 63 Dex, 90 Int
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 30%
Boot Blade
Golden Kris
มีดอาคม
ความเสียหายทางกายภาพ: 19-75
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 47, 51 Dex, 110 Int
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 50%
Golden Kris
Royal Skean
มีดอาคม
ความเสียหายทางกายภาพ: 16-64
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 50, 71 Dex, 102 Int
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 30%
Royal Skean
Fiend Dagger
มีดอาคม
ความเสียหายทางกายภาพ: 22-87
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 53, 58 Dex, 123 Int
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 40%
Fiend Dagger
Slaughter Knife
มีดอาคม
ความเสียหายทางกายภาพ: 10-86
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 58, 81 Dex, 117 Int
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 30%
Slaughter Knife
Ezomyte Dagger
มีดอาคม
ความเสียหายทางกายภาพ: 20-79
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 62, 95 Dex, 131 Int
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 30%
Ezomyte Dagger
Platinum Kris
มีดอาคม
ความเสียหายทางกายภาพ: 24-95
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 64, 76 Dex, 149 Int
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 50%
Platinum Kris
Imperial Skean
มีดอาคม
ความเสียหายทางกายภาพ: 18-73
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.5
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 66, 95 Dex, 131 Int
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 30%
Imperial Skean
Demon Dagger
มีดอาคม
ความเสียหายทางกายภาพ: 24-97
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 68, 76 Dex, 149 Int
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 40%
Demon Dagger