ไอเทม โล่ /89 ⍟

ไอเทม โล่ /89 ⍟

Iconชื่อ
Splintered Tower Shield
โล่
เกราะ: 9
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ 10 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Splintered Tower Shield
Corroded Tower Shield
โล่
เกราะ: 46
โอกาสบล็อค: 23%
ต้องการ เลเวล 5, 20 Str
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–20)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Corroded Tower Shield
Rawhide Tower Shield
โล่
เกราะ: 53
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 11, 33 Str
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–20)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Rawhide Tower Shield
Cedar Tower Shield
โล่
เกราะ: 108
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 17, 46 Str
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Cedar Tower Shield
Copper Tower Shield
โล่
เกราะ: 191
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 24, 62 Str
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–40)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Copper Tower Shield
Reinforced Tower Shield
โล่
เกราะ: 287
โอกาสบล็อค: 23%
ต้องการ เลเวล 30, 76 Str
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–20)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Reinforced Tower Shield
Painted Tower Shield
โล่
เกราะ: 217
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 35, 87 Str
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Painted Tower Shield
Buckskin Tower Shield
โล่
เกราะ: 177
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 39, 96 Str
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–20)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Buckskin Tower Shield
Mahogany Tower Shield
โล่
เกราะ: 265
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 43, 105 Str
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Mahogany Tower Shield
Bronze Tower Shield
โล่
เกราะ: 367
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 47, 114 Str
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–40)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Bronze Tower Shield
Girded Tower Shield
โล่
เกราะ: 481
โอกาสบล็อค: 23%
ต้องการ เลเวล 51, 123 Str
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–20)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Girded Tower Shield
Crested Tower Shield
โล่
เกราะ: 338
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 55, 132 Str
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Crested Tower Shield
Shagreen Tower Shield
โล่
เกราะ: 261
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 58, 139 Str
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–20)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Shagreen Tower Shield
Ebony Tower Shield
โล่
เกราะ: 412
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 61, 159 Str
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Ebony Tower Shield
Ezomyte Tower Shield
โล่
เกราะ: 522
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 64, 159 Str
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–40)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Ezomyte Tower Shield
Colossal Tower Shield
โล่
เกราะ: 632
โอกาสบล็อค: 23%
ต้องการ เลเวล 67, 159 Str
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–20)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Colossal Tower Shield
Pinnacle Tower Shield
โล่
เกราะ: 467
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 70, 159 Str
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Pinnacle Tower Shield
Goathide Buckler
โล่
อัตราการหลบหลีก: 12
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 2, 13 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Goathide Buckler
Pine Buckler
โล่
อัตราการหลบหลีก: 43
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 8, 26 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Pine Buckler
Painted Buckler
โล่
อัตราการหลบหลีก: 109
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 16, 44 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Painted Buckler
Hammered Buckler
โล่
อัตราการหลบหลีก: 96
โอกาสบล็อค: 27%
ต้องการ เลเวล 23, 60 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Hammered Buckler
War Buckler
โล่
อัตราการหลบหลีก: 145
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 29, 74 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 9%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
War Buckler
Gilded Buckler
โล่
อัตราการหลบหลีก: 197
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 34, 85 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Gilded Buckler
Oak Buckler
โล่
อัตราการหลบหลีก: 188
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 38, 94 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Oak Buckler
Enameled Buckler
โล่
อัตราการหลบหลีก: 277
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 42, 103 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Enameled Buckler
Corrugated Buckler
โล่
อัตราการหลบหลีก: 189
โอกาสบล็อค: 27%
ต้องการ เลเวล 46, 112 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Corrugated Buckler
Battle Buckler
โล่
อัตราการหลบหลีก: 246
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 50, 121 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 9%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Battle Buckler
Golden Buckler
โล่
อัตราการหลบหลีก: 310
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 54, 130 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Golden Buckler
Ironwood Buckler
โล่
อัตราการหลบหลีก: 280
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 57, 136 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Ironwood Buckler
Lacquered Buckler
โล่
อัตราการหลบหลีก: 440
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 60, 159 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Lacquered Buckler
Vaal Buckler
โล่
อัตราการหลบหลีก: 275
โอกาสบล็อค: 27%
ต้องการ เลเวล 63, 159 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Vaal Buckler
Crusader Buckler
โล่
อัตราการหลบหลีก: 330
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 66, 159 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 9%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Crusader Buckler
Imperial Buckler
โล่
อัตราการหลบหลีก: 385
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 69, 159 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Imperial Buckler
Twig Spirit Shield
โล่
โล่พลังงาน: 5
โอกาสบล็อค: 22%
ต้องการ เลเวล 3, 15 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (10–15)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Twig Spirit Shield
Yew Spirit Shield
โล่
โล่พลังงาน: 9
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 9, 28 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Yew Spirit Shield
Bone Spirit Shield
โล่
โล่พลังงาน: 14
โอกาสบล็อค: 22%
ต้องการ เลเวล 15, 42 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15–20)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Bone Spirit Shield
Tarnished Spirit Shield
โล่
โล่พลังงาน: 20
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 23, 60 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Tarnished Spirit Shield
Jingling Spirit Shield
โล่
โล่พลังงาน: 24
โอกาสบล็อค: 23%
ต้องการ เลเวล 28, 71 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (10–15)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Jingling Spirit Shield
Brass Spirit Shield
โล่
โล่พลังงาน: 33
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 33, 82 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Brass Spirit Shield
Walnut Spirit Shield
โล่
โล่พลังงาน: 30
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 37, 92 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Walnut Spirit Shield
Ivory Spirit Shield
โล่
โล่พลังงาน: 33
โอกาสบล็อค: 22%
ต้องการ เลเวล 41, 100 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15–20)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Ivory Spirit Shield
Ancient Spirit Shield
โล่
โล่พลังงาน: 36
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 45, 110 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Ancient Spirit Shield
Chiming Spirit Shield
โล่
โล่พลังงาน: 39
โอกาสบล็อค: 23%
ต้องการ เลเวล 49, 118 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (10–15)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Chiming Spirit Shield
Thorium Spirit Shield
โล่
โล่พลังงาน: 51
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 53, 128 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Thorium Spirit Shield
Lacewood Spirit Shield
โล่
โล่พลังงาน: 45
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 56, 134 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Lacewood Spirit Shield
Fossilised Spirit Shield
โล่
โล่พลังงาน: 47
โอกาสบล็อค: 22%
ต้องการ เลเวล 59, 141 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15–20)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Fossilised Spirit Shield
Vaal Spirit Shield
โล่
โล่พลังงาน: 53
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 62, 159 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Vaal Spirit Shield
Harmonic Spirit Shield
โล่
โล่พลังงาน: 55
โอกาสบล็อค: 23%
ต้องการ เลเวล 65, 159 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (10–15)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Harmonic Spirit Shield
Titanium Spirit Shield
โล่
โล่พลังงาน: 64
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 68, 159 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Titanium Spirit Shield
Rotted Round Shield
โล่
เกราะ: 13
อัตราการหลบหลีก: 13
โอกาสบล็อค: 23%
ต้องการ เลเวล 5, 10 Str, 10 Dex
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 60%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Rotted Round Shield
Fir Round Shield
โล่
เกราะ: 29
อัตราการหลบหลีก: 29
โอกาสบล็อค: 23%
ต้องการ เลเวล 12, 19 Str, 19 Dex
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 180%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Fir Round Shield
Studded Round Shield
โล่
เกราะ: 46
อัตราการหลบหลีก: 46
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 20, 28 Str, 28 Dex
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 60%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Studded Round Shield
Scarlet Round Shield
โล่
เกราะ: 87
อัตราการหลบหลีก: 87
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 27, 37 Str, 37 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Scarlet Round Shield
Splendid Round Shield
โล่
เกราะ: 75
อัตราการหลบหลีก: 75
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 33, 44 Str, 44 Dex
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 120%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Splendid Round Shield
Maple Round Shield
โล่
เกราะ: 88
อัตราการหลบหลีก: 88
โอกาสบล็อค: 23%
ต้องการ เลเวล 39, 52 Str, 52 Dex
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 180%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Maple Round Shield
Spiked Round Shield
โล่
เกราะ: 102
อัตราการหลบหลีก: 102
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 45, 58 Str, 58 Dex
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 60%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Spiked Round Shield
Crimson Round Shield
โล่
เกราะ: 155
อัตราการหลบหลีก: 155
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 49, 64 Str, 64 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Crimson Round Shield
Baroque Round Shield
โล่
เกราะ: 122
อัตราการหลบหลีก: 122
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 54, 70 Str, 70 Dex
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 120%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Baroque Round Shield
Teak Round Shield
โล่
เกราะ: 131
อัตราการหลบหลีก: 131
โอกาสบล็อค: 23%
ต้องการ เลเวล 58, 74 Str, 74 Dex
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 180%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Teak Round Shield
Spiny Round Shield
โล่
เกราะ: 154
อัตราการหลบหลีก: 154
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 62, 85 Str, 85 Dex
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 60%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Spiny Round Shield
Cardinal Round Shield
โล่
เกราะ: 209
อัตราการหลบหลีก: 209
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 66, 85 Str, 85 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Cardinal Round Shield
Elegant Round Shield
โล่
เกราะ: 148
อัตราการหลบหลีก: 148
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 70, 85 Str, 85 Dex
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 120%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Elegant Round Shield
Plank Kite Shield
โล่
เกราะ: 18
โล่พลังงาน: 4
โอกาสบล็อค: 22%
ต้องการ เลเวล 7, 13 Str, 13 Int
ต้านทาน ทุกธาตุ +4%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Plank Kite Shield
Linden Kite Shield
โล่
เกราะ: 43
โล่พลังงาน: 10
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 13, 20 Str, 20 Int
ต้านทาน ทุกธาตุ +4%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Linden Kite Shield
Reinforced Kite Shield
โล่
เกราะ: 65
โล่พลังงาน: 14
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 20, 28 Str, 28 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Reinforced Kite Shield
Layered Kite Shield
โล่
เกราะ: 62
โล่พลังงาน: 13
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 27, 37 Str, 37 Int
ต้านทาน ทุกธาตุ +8%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Layered Kite Shield
Ceremonial Kite Shield
โล่
เกราะ: 77
โล่พลังงาน: 16
โอกาสบล็อค: 22%
ต้องการ เลเวล 34, 46 Str, 46 Int
ต้านทาน ทุกธาตุ +12%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Ceremonial Kite Shield
Etched Kite Shield
โล่
เกราะ: 127
โล่พลังงาน: 25
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 40, 52 Str, 52 Int
ต้านทาน ทุกธาตุ +4%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Etched Kite Shield
Steel Kite Shield
โล่
เกราะ: 146
โล่พลังงาน: 29
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 46, 60 Str, 60 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Steel Kite Shield
Laminated Kite Shield
โล่
เกราะ: 113
โล่พลังงาน: 22
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 50, 64 Str, 64 Int
ต้านทาน ทุกธาตุ +8%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Laminated Kite Shield
Angelic Kite Shield
โล่
เกราะ: 124
โล่พลังงาน: 24
โอกาสบล็อค: 22%
ต้องการ เลเวล 55, 70 Str, 70 Int
ต้านทาน ทุกธาตุ +12%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Angelic Kite Shield
Branded Kite Shield
โล่
เกราะ: 186
โล่พลังงาน: 36
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 59, 76 Str, 76 Int
ต้านทาน ทุกธาตุ +4%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Branded Kite Shield
Champion Kite Shield
โล่
เกราะ: 215
โล่พลังงาน: 42
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 62, 85 Str, 85 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Champion Kite Shield
Mosaic Kite Shield
โล่
เกราะ: 147
โล่พลังงาน: 28
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 65, 85 Str, 85 Int
ต้านทาน ทุกธาตุ +8%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Mosaic Kite Shield
Archon Kite Shield
โล่
เกราะ: 156
โล่พลังงาน: 30
โอกาสบล็อค: 22%
ต้องการ เลเวล 68, 85 Str, 85 Int
ต้านทาน ทุกธาตุ +12%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Archon Kite Shield
Spiked Bundle
โล่
อัตราการหลบหลีก: 13
โล่พลังงาน: 4
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 5, 10 Dex, 10 Int
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 2%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Spiked Bundle
Driftwood Spiked Shield
โล่
อัตราการหลบหลีก: 46
โล่พลังงาน: 10
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 12, 19 Dex, 19 Int
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 2%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Driftwood Spiked Shield
Alloyed Spiked Shield
โล่
อัตราการหลบหลีก: 56
โล่พลังงาน: 12
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 20, 28 Dex, 28 Int
มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Alloyed Spiked Shield
Burnished Spiked Shield
โล่
อัตราการหลบหลีก: 62
โล่พลังงาน: 13
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 27, 37 Dex, 37 Int
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 4%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Burnished Spiked Shield
Ornate Spiked Shield
โล่
อัตราการหลบหลีก: 120
โล่พลังงาน: 24
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 33, 44 Dex, 44 Int
มีโอกาส 4% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Ornate Spiked Shield
Redwood Spiked Shield
โล่
อัตราการหลบหลีก: 142
โล่พลังงาน: 28
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 39, 52 Dex, 52 Int
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 2%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Redwood Spiked Shield
Compound Spiked Shield
โล่
อัตราการหลบหลีก: 122
โล่พลังงาน: 24
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 45, 58 Dex, 58 Int
มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Compound Spiked Shield
Polished Spiked Shield
โล่
อัตราการหลบหลีก: 111
โล่พลังงาน: 22
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 49, 64 Dex, 64 Int
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 4%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Polished Spiked Shield
Sovereign Spiked Shield
โล่
อัตราการหลบหลีก: 195
โล่พลังงาน: 38
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 54, 70 Dex, 70 Int
มีโอกาส 4% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Sovereign Spiked Shield
Alder Spiked Shield
โล่
อัตราการหลบหลีก: 209
โล่พลังงาน: 41
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 58, 74 Dex, 74 Int
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 2%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Alder Spiked Shield
Ezomyte Spiked Shield
โล่
อัตราการหลบหลีก: 181
โล่พลังงาน: 35
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 62, 85 Dex, 85 Int
มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Ezomyte Spiked Shield
Mirrored Spiked Shield
โล่
อัตราการหลบหลีก: 151
โล่พลังงาน: 29
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 66, 85 Dex, 85 Int
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 4%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Mirrored Spiked Shield
Supreme Spiked Shield
โล่
อัตราการหลบหลีก: 242
โล่พลังงาน: 47
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 70, 85 Dex, 85 Int
มีโอกาส 4% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Supreme Spiked Shield
Golden Flame
โล่
โอกาสบล็อค: 20%
ต้องการ เลเวล 15
ต้านทาน เคออส +(11–19)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Golden Flame