ไอเทม ไม้พลอง /16 ⍟

ไอเทม ไม้พลอง /16 ⍟

Iconชื่อ
Gnarled Branch
ความเสียหายทางกายภาพ: 9-19
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 4, 12 Str, 12 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Primitive Staff
ความเสียหายทางกายภาพ: 10-31
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.2%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 9, 20 Str, 20 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Long Staff
ความเสียหายทางกายภาพ: 24-41
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 18, 35 Str, 35 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Royal Staff
ความเสียหายทางกายภาพ: 27-81
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 28, 51 Str, 51 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Crescent Staff
ความเสียหายทางกายภาพ: 41-85
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 36, 66 Str, 66 Int
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 80%
Woodful Staff
ความเสียหายทางกายภาพ: 34-102
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.2%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 37, 65 Str, 65 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Quarterstaff
ความเสียหายทางกายภาพ: 51-86
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 45, 78 Str, 78 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Highborn Staff
ความเสียหายทางกายภาพ: 48-145
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 52, 89 Str, 89 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Moon Staff
ความเสียหายทางกายภาพ: 66-138
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 57, 101 Str, 101 Int
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 80%
Primordial Staff
ความเสียหายทางกายภาพ: 55-165
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.2%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 58, 99 Str, 99 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Lathi
ความเสียหายทางกายภาพ: 72-120
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 62, 113 Str, 113 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Imperial Staff
ความเสียหายทางกายภาพ: 57-171
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 66, 113 Str, 113 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Eclipse Staff
ความเสียหายทางกายภาพ: 70-145
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 70, 117 Str, 117 Int
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 100%
Transformer Staff
ความเสียหายทางกายภาพ: 36-66
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 30, 54 Str, 54 Int
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(66–80)
สกิลที่ใส่จะใช้ Energy Shield ก่อนใช้ Mana ในการใช้สกิล
Reciprocation Staff
ความเสียหายทางกายภาพ: 55-102
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 50, 86 Str, 86 Int
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(100–120)
สกิลที่ใส่จะใช้ Energy Shield ก่อนใช้ Mana ในการใช้สกิล
Battery Staff
ความเสียหายทางกายภาพ: 65-120
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 70, 117 Str, 117 Int
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(140–165)
สกิลที่ใส่จะใช้ Energy Shield ก่อนใช้ Mana ในการใช้สกิล