ไอเทม ขวานสองมือ /25 ⍟

ไอเทม ขวานสองมือ /25 ⍟

Iconชื่อ
Stone Axe
ความเสียหายทางกายภาพ: 12-20
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 4, 17 Str, 8 Dex
Jade Chopper
ความเสียหายทางกายภาพ: 19-30
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 9, 31 Str, 9 Dex
Woodsplitter
ความเสียหายทางกายภาพ: 19-39
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 13, 36 Str, 17 Dex
Poleaxe
ความเสียหายทางกายภาพ: 29-43
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 18, 44 Str, 25 Dex
Double Axe
ความเสียหายทางกายภาพ: 36-60
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 23, 62 Str, 27 Dex
Gilded Axe
ความเสียหายทางกายภาพ: 43-58
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 28, 64 Str, 37 Dex
Shadow Axe
ความเสียหายทางกายภาพ: 49-73
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 33, 80 Str, 37 Dex
Dagger Axe
ความเสียหายทางกายภาพ: 53-83
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 36, 89 Str, 43 Dex
เพิ่มโอกาสคลิติคอล 50%
Jasper Chopper
ความเสียหายทางกายภาพ: 58-91
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 37, 100 Str, 29 Dex
Timber Axe
ความเสียหายทางกายภาพ: 48-99
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 41, 97 Str, 45 Dex
Headsman Axe
ความเสียหายทางกายภาพ: 61-92
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 45, 99 Str, 57 Dex
Labrys
ความเสียหายทางกายภาพ: 74-123
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 49, 122 Str, 53 Dex
Noble Axe
ความเสียหายทางกายภาพ: 76-103
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 52, 113 Str, 65 Dex
Abyssal Axe
ความเสียหายทางกายภาพ: 81-121
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 55, 128 Str, 60 Dex
Talon Axe
ความเสียหายทางกายภาพ: 88-138
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 59, 140 Str, 67 Dex
เพิ่มโอกาสคลิติคอล 50%
Karui Chopper
ความเสียหายทางกายภาพ: 121-189
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.05
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 58, 151 Str, 43 Dex
Sundering Axe
ความเสียหายทางกายภาพ: 74-155
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 60, 149 Str, 76 Dex
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง ด้วย เลือดไหล +20%
Ezomyte Axe
ความเสียหายทางกายภาพ: 87-131
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5.7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 62, 140 Str, 86 Dex
Vaal Axe
ความเสียหายทางกายภาพ: 104-174
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 64, 158 Str, 76 Dex
มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะ
Despot Axe
ความเสียหายทางกายภาพ: 90-122
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 66, 140 Str, 86 Dex
Void Axe
ความเสียหายทางกายภาพ: 96-144
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 68, 149 Str, 76 Dex
Fleshripper
ความเสียหายทางกายภาพ: 97-152
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 70, 156 Str, 84 Dex
เพิ่มโอกาสคลิติคอล 50%
Prime Cleaver
ความเสียหายทางกายภาพ: 36-56
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 30
คุณภาพสูงสุด +20%
Honed Cleaver
ความเสียหายทางกายภาพ: 55-86
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 50
คุณภาพสูงสุด +20%
Apex Cleaver
ความเสียหายทางกายภาพ: 65-101
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 70
คุณภาพสูงสุด +20%