ไอเทม กระบองสองมือ /22 ⍟

ไอเทม กระบองสองมือ /22 ⍟

Iconชื่อ
Driftwood Maul
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 10-16
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 3, 20 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Driftwood Maul
Tribal Maul
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 17-25
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 8, 35 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Tribal Maul
Mallet
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 16-33
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 12, 47 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Mallet
Sledgehammer
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 25-38
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 17, 62 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 45%
Sledgehammer
Jagged Maul
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 27-49
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 22, 77 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Jagged Maul
Brass Maul
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 40-60
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 27, 92 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Brass Maul
Fright Maul
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 46-62
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 32, 107 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Fright Maul
Morning Star
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 45-68
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 34, 118 Str
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 15%
Morning Star
Totemic Maul
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 57-85
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.1
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 36, 119 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Totemic Maul
Great Mallet
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 43-88
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 40, 131 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Great Mallet
Steelhead
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 54-81
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 44, 143 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 45%
Steelhead
Spiny Maul
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 55-103
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 48, 155 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Spiny Maul
Plated Maul
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 72-108
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 51, 164 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Plated Maul
Dread Maul
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 77-104
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 54, 173 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Dread Maul
Solar Maul
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 75-113
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 56, 187 Str
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 15%
Solar Maul
Karui Maul
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 112-168
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 57, 182 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 45%
Karui Maul
Colossus Mallet
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 65-135
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 59, 188 Str
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 30%
Colossus Mallet
Piledriver
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 77-115
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 61, 212 Str
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 20%
Piledriver
Meatgrinder
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 74-138
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 63, 212 Str
มีโอกาส 5% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า
Meatgrinder
Imperial Maul
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 102-153
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.1
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 65, 212 Str
เพิ่ม Strength ขึ้น 10%
Imperial Maul
Terror Maul
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 101-137
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 67, 212 Str
มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรู มึนงง นานขึ้นสองเท่า
Terror Maul
Coronal Maul
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 91-136
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 69, 220 Str
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 20%
Coronal Maul