Search:

ขวดยาช่วยเหลือคริติคอล /1 ⍟

Iconชื่อ
Diamond Flask
ขวดยาช่วยเหลือคริติคอล
คงอยู่ 4 วินาที
ใช้ 20 จาก 40 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
คุณ โชคดี ในการคำนวณ โอกาสคริติคอล
ต้องการ เลเวล 27

Diamond Flask