ไอเทม ไม้กายสิทธิ์ /20 ⍟

ไอเทม ไม้กายสิทธิ์ /20 ⍟

Iconชื่อ
Driftwood Wand
ไม้กายสิทธิ์
ความเสียหายทางกายภาพ: 5-9
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ต้องการ 14 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (8–12)%
Driftwood Wand
Goat's Horn
ไม้กายสิทธิ์
ความเสียหายทางกายภาพ: 9-16
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ต้องการ เลเวล 6, 29 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (10–14)%
Goat's Horn
Carved Wand
ไม้กายสิทธิ์
ความเสียหายทางกายภาพ: 9-17
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.5
ต้องการ เลเวล 12, 47 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (11–15)%
Carved Wand
Quartz Wand
ไม้กายสิทธิ์
ความเสียหายทางกายภาพ: 14-27
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ต้องการ เลเวล 18, 65 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (18–22)%
Quartz Wand
Spiraled Wand
ไม้กายสิทธิ์
ความเสียหายทางกายภาพ: 12-37
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ต้องการ เลเวล 24, 83 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15–19)%
Spiraled Wand
Sage Wand
ไม้กายสิทธิ์
ความเสียหายทางกายภาพ: 23-42
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 8%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ต้องการ เลเวล 30, 119 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (17–21)%
Sage Wand
Pagan Wand
ไม้กายสิทธิ์
ความเสียหายทางกายภาพ: 22-40
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ต้องการ เลเวล 34, 118 Int
เพิ่มความเร็วในการร่าย 10%
Pagan Wand
Faun's Horn
ไม้กายสิทธิ์
ความเสียหายทางกายภาพ: 26-48
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ต้องการ เลเวล 35, 116 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20–24)%
Faun's Horn
Engraved Wand
ไม้กายสิทธิ์
ความเสียหายทางกายภาพ: 21-38
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.5
ต้องการ เลเวล 40, 131 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (22–26)%
Engraved Wand
Crystal Wand
ไม้กายสิทธิ์
ความเสียหายทางกายภาพ: 28-52
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ต้องการ เลเวล 45, 146 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (29–33)%
Crystal Wand
Serpent Wand
ไม้กายสิทธิ์
ความเสียหายทางกายภาพ: 21-64
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ต้องการ เลเวล 49, 158 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (26–30)%
Serpent Wand
Omen Wand
ไม้กายสิทธิ์
ความเสียหายทางกายภาพ: 33-61
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 8%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ต้องการ เลเวล 53, 200 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (27–31)%
Omen Wand
Heathen Wand
ไม้กายสิทธิ์
ความเสียหายทางกายภาพ: 31-57
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ต้องการ เลเวล 55, 184 Int
เพิ่มความเร็วในการร่าย 10%
Heathen Wand
Demon's Horn
ไม้กายสิทธิ์
ความเสียหายทางกายภาพ: 38-70
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ต้องการ เลเวล 56, 179 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (31–35)%
Demon's Horn
Imbued Wand
ไม้กายสิทธิ์
ความเสียหายทางกายภาพ: 28-53
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.5
ต้องการ เลเวล 59, 188 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (33–37)%
Imbued Wand
Opal Wand
ไม้กายสิทธิ์
ความเสียหายทางกายภาพ: 35-65
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ต้องการ เลเวล 62, 212 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (38–42)%
Opal Wand
Tornado Wand
ไม้กายสิทธิ์
ความเสียหายทางกายภาพ: 25-75
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ต้องการ เลเวล 65, 212 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (35–39)%
Tornado Wand
Prophecy Wand
ไม้กายสิทธิ์
ความเสียหายทางกายภาพ: 35-64
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 8%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ต้องการ เลเวล 68, 245 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (36–40)%
Prophecy Wand
Profane Wand
ไม้กายสิทธิ์
ความเสียหายทางกายภาพ: 33-61
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ต้องการ เลเวล 70, 237 Int
เพิ่มความเร็วในการร่าย 14%
Profane Wand
Convoking Wand
ไม้กายสิทธิ์
ความเสียหายทางกายภาพ: 30-56
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ต้องการ เลเวล 72, 242 Int
สามารถหมุนม็อด มิเนียน ได้
Convoking Wand