ไอเทม ไม้พลองสงคราม /9 ⍟

ไอเทม ไม้พลองสงคราม /9 ⍟

Iconชื่อ
Iron Staff
ไม้พลองสงคราม
ความเสียหายทางกายภาพ: 14-42
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.4%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 13, 27 Str, 27 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Iron Staff
Coiled Staff
ไม้พลองสงคราม
ความเสียหายทางกายภาพ: 27-57
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.2%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 23, 43 Str, 43 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +20% ขณะถือ ไม้พลอง
Coiled Staff
Vile Staff
ไม้พลองสงคราม
ความเสียหายทางกายภาพ: 41-76
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.1%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 33, 59 Str, 59 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Vile Staff
Military Staff
ไม้พลองสงคราม
ความเสียหายทางกายภาพ: 38-114
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 41, 72 Str, 72 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Military Staff
Serpentine Staff
ไม้พลองสงคราม
ความเสียหายทางกายภาพ: 56-117
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 49, 85 Str, 85 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +20% ขณะถือ ไม้พลอง
Serpentine Staff
Foul Staff
ไม้พลองสงคราม
ความเสียหายทางกายภาพ: 65-121
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.1%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 55, 94 Str, 94 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Foul Staff
Ezomyte Staff
ไม้พลองสงคราม
ความเสียหายทางกายภาพ: 53-160
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 60, 113 Str, 113 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +20% ขณะถือ ไม้พลอง
Ezomyte Staff
Maelström Staff
ไม้พลองสงคราม
ความเสียหายทางกายภาพ: 71-147
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.8%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 64, 113 Str, 113 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +25% ขณะถือ ไม้พลอง
Maelström Staff
Judgement Staff
ไม้พลองสงคราม
ความเสียหายทางกายภาพ: 73-136
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 68, 113 Str, 113 Int
มีโอกาสบล็อคเวท +20% ขณะถือไม้เท้า
Judgement Staff