เอฟเฟคสร้อย /163 ⍟

Iconชื่อ
Shade of Axiom
สินค้าแฟชั่น
Shade of Axiom เข้าสิงสร้อยของคุณ
「The Awakening」Limited Drop

Shade of Axiom
Overlord of Highgate
สินค้าแฟชั่น
Overlord of Highgate เข้าสิงสร้อยของคุณ
「The Awakening」Limited Drop

Overlord of Highgate
Harbinger of Lunaris
สินค้าแฟชั่น
Harbinger of Lunaris เข้าสิงสร้อยของคุณ
「The Awakening」Limited Drop

Harbinger of Lunaris
Bloodletter of the Vaal
สินค้าแฟชั่น
Bloodletter of the Vaal เข้าสิงสร้อยของคุณ
「The Awakening」Limited Drop

Bloodletter of the Vaal
Bat Swarm Effect
สินค้าแฟชั่น
Swarm of bats เข้าสิงสร้อยของคุณ


Bat Swarm Effect
Tencent Badge 1_1
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 1 Tier 1 จากสร้อยคอ
「Tencent」Limited Drop

Tencent Badge 1_1
Tencent Badge 1_2
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 1 Tier 2 จากสร้อยคอ
「Tencent」Limited Drop

Tencent Badge 1_2
Tencent Badge 1_3
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 1 Tier 3 จากสร้อยคอ
「Tencent」Limited Drop

Tencent Badge 1_3
Tencent Badge 1_4
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 1 Tier 4 จากสร้อยคอ
「Tencent」Limited Drop

Tencent Badge 1_4
Tencent Badge 1_5
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 1 Tier 5 จากสร้อยคอ
「Tencent」Limited Drop

Tencent Badge 1_5
Tencent Badge 1_6
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 1 Tier 6 จากสร้อยคอ
「Tencent」Limited Drop

Tencent Badge 1_6
Tencent Badge 1_7
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 1 Tier 7 จากสร้อยคอ
「Tencent」Limited Drop

Tencent Badge 1_7
Tencent Badge 2_1
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 2 Tier 1 จากสร้อยคอ
「Tencent」Limited Drop

Tencent Badge 2_1
Tencent Badge 2_2
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 2 Tier 2 จากสร้อยคอ
「Tencent」Limited Drop

Tencent Badge 2_2
Tencent Badge 2_3
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 2 Tier 3 จากสร้อยคอ
「Tencent」Limited Drop

Tencent Badge 2_3
Tencent Badge 2_4
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 2 Tier 4 จากสร้อยคอ
「Tencent」Limited Drop

Tencent Badge 2_4
Tencent Badge 2_5
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 2 Tier 5 จากสร้อยคอ
「Tencent」Limited Drop

Tencent Badge 2_5
Tencent Badge 2_6
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 2 Tier 6 จากสร้อยคอ
「Tencent」Limited Drop

Tencent Badge 2_6
Tencent Badge 2_7
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 2 Tier 7 จากสร้อยคอ
「Tencent」Limited Drop

Tencent Badge 2_7
Tencent Badge 3_1
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 3 Tier 1 จากสร้อยคอ
「Tencent」Limited Drop

Tencent Badge 3_1
Tencent Badge 3_2
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 3 Tier 2 จากสร้อยคอ
「Tencent」Limited Drop

Tencent Badge 3_2
Tencent Badge 3_3
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 3 Tier 3 จากสร้อยคอ
「Tencent」Limited Drop

Tencent Badge 3_3
Tencent Badge 3_4
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 3 Tier 4 จากสร้อยคอ
「Tencent」Limited Drop

Tencent Badge 3_4
Tencent Badge 3_5
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 3 Tier 5 จากสร้อยคอ
「Tencent」Limited Drop

Tencent Badge 3_5
Tencent Badge 3_6
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 3 Tier 6 จากสร้อยคอ
「Tencent」Limited Drop

Tencent Badge 3_6
Tencent Badge 3_7
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 3 Tier 7 จากสร้อยคอ
「Tencent」Limited Drop

Tencent Badge 3_7
Tencent Badge 4_1
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 4 Tier 1 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 4_1
Tencent Badge 4_2
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 4 Tier 2 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 4_2
Tencent Badge 4_3
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 4 Tier 3 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 4_3
Tencent Badge 4_4
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 4 Tier 4 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 4_4
Tencent Badge 4_5
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 4 Tier 5 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 4_5
Tencent Badge 4_6
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 4 Tier 6 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 4_6
Tencent Badge 4_7
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 4 Tier 7 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 4_7
Tencent Badge 5_1
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 5 Tier 1 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 5_1
Tencent Badge 5_2
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 5 Tier 2 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 5_2
Tencent Badge 5_3
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 5 Tier 3 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 5_3
Tencent Badge 5_4
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 5 Tier 4 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 5_4
Tencent Badge 5_5
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 5 Tier 5 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 5_5
Tencent Badge 5_6
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 5 Tier 6 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 5_6
Tencent Badge 5_7
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 5 Tier 7 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 5_7
Tencent Badge 6_1
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 6 Tier 1 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 6_1
Tencent Badge 6_2
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 6 Tier 2 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 6_2
Tencent Badge 6_3
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 6 Tier 3 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 6_3
Tencent Badge 6_4
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 6 Tier 4 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 6_4
Tencent Badge 6_5
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 6 Tier 5 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 6_5
Tencent Badge 6_6
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 6 Tier 6 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 6_6
Tencent Badge 6_7
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 6 Tier 7 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 6_7
Tencent Badge 7_1
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 7 Tier 1 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 7_1
Tencent Badge 7_2
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 7 Tier 2 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 7_2
Tencent Badge 7_3
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 7 Tier 3 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 7_3
Tencent Badge 7_4
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 7 Tier 4 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 7_4
Tencent Badge 7_5
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 7 Tier 5 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 7_5
Tencent Badge 7_6
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 7 Tier 6 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 7_6
Tencent Badge 7_7
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 7 Tier 7 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 7_7
Tencent Badge 8_1
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 8 Tier 1 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 8_1
Tencent Badge 8_2
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 8 Tier 2 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 8_2
Tencent Badge 8_3
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 8 Tier 3 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 8_3
Tencent Badge 8_4
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 8 Tier 4 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 8_4
Tencent Badge 8_5
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 8 Tier 5 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 8_5
Tencent Badge 8_6
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 8 Tier 6 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 8_6
Tencent Badge 8_7
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 8 Tier 7 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 8_7
Tencent Badge 9_1
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 9 Tier 1 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 9_1
Tencent Badge 9_2
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 9 Tier 2 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 9_2
Tencent Badge 9_3
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 9 Tier 3 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 9_3
Tencent Badge 9_4
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 9 Tier 4 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 9_4
Tencent Badge 9_5
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 9 Tier 5 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 9_5
Tencent Badge 9_6
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 9 Tier 6 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 9_6
Tencent Badge 9_7
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 9 Tier 7 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 9_7
Tencent Badge 10_1
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 10 Tier 1 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 10_1
Tencent Badge 10_2
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 10 Tier 2 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 10_2
Tencent Badge 10_3
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 10 Tier 3 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 10_3
Tencent Badge 10_4
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 10 Tier 4 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 10_4
Tencent Badge 10_5
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 10 Tier 5 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 10_5
Tencent Badge 10_6
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 10 Tier 6 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 10_6
Tencent Badge 10_7
สินค้าแฟชั่น
เอาตรา Season 10 Tier 7 จากสร้อยคอ

Tencent Badge 10_7
Tencent Badge 11_1
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 11 Tier 1 Badge from your Amulet

Tencent Badge 11_1
Tencent Badge 11_2
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 11 Tier 2 Badge from your Amulet

Tencent Badge 11_2
Tencent Badge 11_3
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 11 Tier 3 Badge from your Amulet

Tencent Badge 11_3
Tencent Badge 11_4
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 11 Tier 4 Badge from your Amulet

Tencent Badge 11_4
Tencent Badge 11_5
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 11 Tier 5 Badge from your Amulet

Tencent Badge 11_5
Tencent Badge 11_6
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 11 Tier 6 Badge from your Amulet

Tencent Badge 11_6
Tencent Badge 11_7
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 11 Tier 7 Badge from your Amulet

Tencent Badge 11_7
Tencent Badge 12_1
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 12 Tier 1 Badge from your Amulet

Tencent Badge 12_1
Tencent Badge 12_2
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 12 Tier 2 Badge from your Amulet

Tencent Badge 12_2
Tencent Badge 12_3
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 12 Tier 3 Badge from your Amulet

Tencent Badge 12_3
Tencent Badge 12_4
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 12 Tier 4 Badge from your Amulet

Tencent Badge 12_4
Tencent Badge 12_5
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 12 Tier 5 Badge from your Amulet

Tencent Badge 12_5
Tencent Badge 12_6
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 12 Tier 6 Badge from your Amulet

Tencent Badge 12_6
Tencent Badge 12_7
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 12 Tier 7 Badge from your Amulet

Tencent Badge 12_7
Tencent Badge 13_1
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 13 Tier 1 Badge from your Amulet

Tencent Badge 13_1
Tencent Badge 13_2
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 13 Tier 2 Badge from your Amulet

Tencent Badge 13_2
Tencent Badge 13_3
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 13 Tier 3 Badge from your Amulet

Tencent Badge 13_3
Tencent Badge 13_4
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 13 Tier 4 Badge from your Amulet

Tencent Badge 13_4
Tencent Badge 13_5
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 13 Tier 5 Badge from your Amulet

Tencent Badge 13_5
Tencent Badge 13_6
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 13 Tier 6 Badge from your Amulet

Tencent Badge 13_6
Tencent Badge 13_7
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 13 Tier 7 Badge from your Amulet

Tencent Badge 13_7
Tencent Badge 14_1
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 14 Tier 1 Badge from your Amulet

Tencent Badge 14_1
Tencent Badge 14_2
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 14 Tier 2 Badge from your Amulet

Tencent Badge 14_2
Tencent Badge 14_3
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 14 Tier 3 Badge from your Amulet

Tencent Badge 14_3
Tencent Badge 14_4
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 14 Tier 4 Badge from your Amulet

Tencent Badge 14_4
Tencent Badge 14_5
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 14 Tier 5 Badge from your Amulet

Tencent Badge 14_5
Tencent Badge 14_6
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 14 Tier 6 Badge from your Amulet

Tencent Badge 14_6
Tencent Badge 14_7
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 14 Tier 7 Badge from your Amulet

Tencent Badge 14_7
Tencent Badge 15_1
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 15 Tier 1 Badge from your Amulet

Tencent Badge 15_1
Tencent Badge 15_2
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 15 Tier 2 Badge from your Amulet

Tencent Badge 15_2
Tencent Badge 15_3
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 15 Tier 3 Badge from your Amulet

Tencent Badge 15_3
Tencent Badge 15_4
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 15 Tier 4 Badge from your Amulet

Tencent Badge 15_4
Tencent Badge 15_5
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 15 Tier 5 Badge from your Amulet

Tencent Badge 15_5
Tencent Badge 15_6
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 15 Tier 6 Badge from your Amulet

Tencent Badge 15_6
Tencent Badge 15_7
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 15 Tier 7 Badge from your Amulet

Tencent Badge 15_7
Tencent Badge 16_1
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 16 Tier 1 Badge from your Amulet

Tencent Badge 16_1
Tencent Badge 16_2
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 16 Tier 2 Badge from your Amulet

Tencent Badge 16_2
Tencent Badge 16_3
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 16 Tier 3 Badge from your Amulet

Tencent Badge 16_3
Tencent Badge 16_4
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 16 Tier 4 Badge from your Amulet

Tencent Badge 16_4
Tencent Badge 16_5
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 16 Tier 5 Badge from your Amulet

Tencent Badge 16_5
Tencent Badge 16_6
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 16 Tier 6 Badge from your Amulet

Tencent Badge 16_6
Tencent Badge 16_7
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 16 Tier 7 Badge from your Amulet

Tencent Badge 16_7
Tencent Badge 17_1
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 17 Tier 1 Badge from your Amulet

Tencent Badge 17_1
Tencent Badge 17_2
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 17 Tier 2 Badge from your Amulet

Tencent Badge 17_2
Tencent Badge 17_3
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 17 Tier 3 Badge from your Amulet

Tencent Badge 17_3
Tencent Badge 17_4
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 17 Tier 4 Badge from your Amulet

Tencent Badge 17_4
Tencent Badge 17_5
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 17 Tier 5 Badge from your Amulet

Tencent Badge 17_5
Tencent Badge 17_6
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 17 Tier 6 Badge from your Amulet

Tencent Badge 17_6
Tencent Badge 17_7
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 17 Tier 7 Badge from your Amulet

Tencent Badge 17_7
Tencent Badge 18_1
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 18 Tier 1 Badge from your Amulet

Tencent Badge 18_1
Tencent Badge 18_2
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 18 Tier 2 Badge from your Amulet

Tencent Badge 18_2
Tencent Badge 18_3
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 18 Tier 3 Badge from your Amulet

Tencent Badge 18_3
Tencent Badge 18_4
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 18 Tier 4 Badge from your Amulet

Tencent Badge 18_4
Tencent Badge 18_5
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 18 Tier 5 Badge from your Amulet

Tencent Badge 18_5
Tencent Badge 18_6
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 18 Tier 6 Badge from your Amulet

Tencent Badge 18_6
Tencent Badge 18_7
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 18 Tier 7 Badge from your Amulet

Tencent Badge 18_7
Tencent Badge 19_1
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 19 Tier 1 Badge from your Amulet

Tencent Badge 19_1
Tencent Badge 19_2
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 19 Tier 2 Badge from your Amulet

Tencent Badge 19_2
Tencent Badge 19_3
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 19 Tier 3 Badge from your Amulet

Tencent Badge 19_3
Tencent Badge 19_4
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 19 Tier 4 Badge from your Amulet

Tencent Badge 19_4
Tencent Badge 19_5
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 19 Tier 5 Badge from your Amulet

Tencent Badge 19_5
Tencent Badge 19_6
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 19 Tier 6 Badge from your Amulet

Tencent Badge 19_6
Tencent Badge 19_7
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 19 Tier 7 Badge from your Amulet

Tencent Badge 19_7
Tencent Badge 20_1
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 20 Tier 1 Badge from your Amulet

Tencent Badge 20_1
Tencent Badge 20_2
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 20 Tier 2 Badge from your Amulet

Tencent Badge 20_2
Tencent Badge 20_3
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 20 Tier 3 Badge from your Amulet

Tencent Badge 20_3
Tencent Badge 20_4
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 20 Tier 4 Badge from your Amulet

Tencent Badge 20_4
Tencent Badge 20_5
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 20 Tier 5 Badge from your Amulet

Tencent Badge 20_5
Tencent Badge 20_6
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 20 Tier 6 Badge from your Amulet

Tencent Badge 20_6
Tencent Badge 20_7
สินค้าแฟชั่น
Invoke the Season 20 Tier 7 Badge from your Amulet

Tencent Badge 20_7
Dragon Hunter Apparition Effect
สินค้าแฟชั่น
Dragon Hunter Apparition จะสิงอยู่ในสร้อยของคุณ


Dragon Hunter Apparition Effect
Pitfighter Apparition Effect
สินค้าแฟชั่น
Pitfighter Apparition จะสิงอยู่ในสร้อยของคุณ
「Core」Limited Drop

Pitfighter Apparition Effect
Assassin Apparition Effect
สินค้าแฟชั่น
Assassin Apparition จะสิงอยู่ในสร้อยของคุณ
「Core」Limited Drop

Assassin Apparition Effect
Vanguard Apparition Effect
สินค้าแฟชั่น
Vanguard Apparition จะสิงอยู่ในสร้อยของคุณ
「Core」Limited Drop

Vanguard Apparition Effect
Empyrean Apparition Effect
สินค้าแฟชั่น
Empyrean Apparition จะสิงอยู่ในสร้อยของคุณ
「Core」Limited Drop

Empyrean Apparition Effect
Crucible Apparition Effect
สินค้าแฟชั่น
Crucible Apparition จะสิงอยู่ในสร้อยของคุณ
「Core」Limited Drop

Crucible Apparition Effect
Arctic Crystal Apparition Effect
สินค้าแฟชั่น
ใส่เอฟเฟค Arctic Crystal Apparition ให้สร้อย


Arctic Crystal Apparition Effect
Purple Crystal Apparition Effect
สินค้าแฟชั่น
ใส่เอฟเฟค Purple Crystal Apparition ให้สร้อย


Purple Crystal Apparition Effect
Lost Souls Apparition Effect
สินค้าแฟชั่น
Lost Souls Apparition จะสิงอยู่ในสร้อยของคุณ


Lost Souls Apparition Effect
Dragon Apparition Effect
สินค้าแฟชั่น
Dragon Apparition จะสิงอยู่ในสร้อยของคุณ

Dragon Apparition Effect
Chiyou Apparition Effect
สินค้าแฟชั่น
Chiyou Apparition จะสิงอยู่ในสร้อยของคุณ

Chiyou Apparition Effect
Basilisk Apparition Effect
สินค้าแฟชั่น
Basilisk Apparition จะสิงอยู่ในสร้อยของคุณ

Basilisk Apparition Effect
Crusader Apparition Effect
สินค้าแฟชั่น
Crusader Apparition จะสิงอยู่ในสร้อยของคุณ

Crusader Apparition Effect
Eyrie Apparition Effect
สินค้าแฟชั่น
Eyrie Apparition จะสิงอยู่ในสร้อยของคุณ

Eyrie Apparition Effect
Judicator Gauntlet Apparition Effect
สินค้าแฟชั่น
Judicator Gauntlet Apparition จะสิงอยู่ในสร้อยของคุณ

Judicator Gauntlet Apparition Effect
Judicator Apparition Effect
สินค้าแฟชั่น
Judicator Apparition จะสิงอยู่ในสร้อยของคุณ

Judicator Apparition Effect
Orion Apparition Effect
สินค้าแฟชั่น
Orion Apparition จะสิงอยู่ในสร้อยของคุณ

Orion Apparition Effect
Thunderstorm Apparition Effect
สินค้าแฟชั่น
Thunderstorm Apparition จะสิงอยู่ในสร้อยของคุณ

Thunderstorm Apparition Effect