สกิน Arc /4 ⍟

Iconชื่อ
Purple Arc
แคช
Arc ของคุณ จะมี effect Purple

Purple Arc
Automaton Arc Effect
แคช
Arc ของผู้เล่นจะมีเอฟเฟค Automation

Automaton Arc Effect
Radiant Arc Effect
สินค้าแฟชั่น
Arc จะมีเอฟเฟค Radiant

Radiant Arc Effect
Celestial Arc Effect
แคช
Arc จะมีเอฟเฟค Celestial

Celestial Arc Effect