Prophecy เพแรนดัส แรมเพจ
เจิม คลัสเตอร์จิวเวล The Pantheon ไอเทม ตารางพาสซีฟ Fossil ตัวเร่งปฏิกิริยา Delirium Orb ซแคแร็บ Breachstone Emblem Timeless Jewel ไพ่พยากรณ์
เอฟเฟคใช้แล้วหมดไป /8

เอฟเฟคใช้แล้วหมดไป /8

Iconชื่อ
Win Fireworks
ขนาดกอง: 1 / 100
เฉลิมฉลองชัยชนะของคุณด้วย ดอกไม้ไฟสุดหรู เหล่านี้
Red and White Fireworks
ขนาดกอง: 1 / 100
เฉลิมฉลองอย่างมีสไตล์ด้วย ดอกไม้ไฟอันโดดเด่น เหล่านี้
Red, White and Blue Fireworks
ขนาดกอง: 1 / 100
เฉลิมฉลองอย่างมีสไตล์ด้วย ดอกไม้ไฟอันโดดเด่น เหล่านี้
Gore Fireworks
ขนาดกอง: 1 / 100
เฉลิมฉลองอย่างสยดสยองด้วย ดอกไม้ไฟที่เต็มไปด้วยเลือด เหล่านี้
Northern Light Effect
ขนาดกอง: 1 / 100
สร้าง ออโรร่าเจิดจ้า เหนือตัวละครของคุณ
Carnival Fireworks
ขนาดกอง: 1 / 100
เฉลิมฉลองอย่างมีสไตล์ด้วย ดอกไม้ไฟอันโดดเด่น เหล่านี้
Dark Fireworks
ขนาดกอง: 1 / 100
สร้าง ดอกไม้ไฟมืดมนอันหมุนวน เหนือตัวละครของคุณ
Classic Fireworks
ขนาดกอง: 1 / 100
เฉลิมฉลองอย่างมีสไตล์ด้วย ดอกไม้ไฟอันโดดเด่น เหล่านี้