สกิน Essence Drain /4

Iconชื่อ
Arcane Essence Drain Effect
สินค้าแฟชั่น
Essence Drain ของคุณเปลี่ยนเป็น blue arcane


Arcane Essence Drain Effect
Celestial Essence Drain Effect
สินค้าแฟชั่น
Essence Drain จะมีเอฟเฟค Celestial


Celestial Essence Drain Effect
Project Essence Drain Effect
สินค้าแฟชั่น
Essence Drain จะมีเอฟเฟค Project


Project Essence Drain Effect
Scientist Essence Drain Effect
สินค้าแฟชั่น
Essence Drain จะมีเอฟเฟค Scientist


Scientist Essence Drain Effect