สกิน Ethereal Knives /4 ⍟

Iconชื่อ
Ethereal Stars Effect
สินค้าแฟชั่น
Ethereal Knives ของคุณกลายเป็นกลุ่มดาวกระจายหมุน


Ethereal Stars Effect
Ebony Ethereal Knives Effect
สินค้าแฟชั่น
Ethereal Knives ของคุณจะกลายเป็นสีดำสนิท


Ebony Ethereal Knives Effect
Sawblade Ethereal Knives Effect
สินค้าแฟชั่น
Ethereal Knives จะมีเอฟเฟค Sawblade


Sawblade Ethereal Knives Effect
Illusionist Ethereal Knives Effect
สินค้าแฟชั่น
Ethereal Knives จะมีเอฟเฟค Illusionist


Illusionist Ethereal Knives Effect