สกิน Righteous Fire /3 ⍟

สกิน Righteous Fire /3 ⍟

Iconชื่อ
Divine Righteous Fire Effect
สินค้าแฟชั่น
Righteous Fire กลายเป็นไฟสีขาว


Divine Righteous Fire Effect
Harbinger Righteous Fire Effect
สินค้าแฟชั่น
Righteous Fire จะมีเอฟเฟค Harbinger สีน้ำเงิน


Harbinger Righteous Fire Effect
Celestial Righteous Fire Effect
สินค้าแฟชั่น
Righteous Fire จะมีเอฟเฟคเทพ


Celestial Righteous Fire Effect