สกิน Tornado Shot /2 ⍟

Iconชื่อ
Ebony Tornado Shot
แคช
Tornado Shot ของคุณ กลายเป็น Ebony Effect

Ebony Tornado Shot
Crystal Tornado Shot Effect
แคช
Tornado Shot จะมีเอฟเฟค Crystal

Crystal Tornado Shot Effect